fbpx публичен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
The Spot е най-новият проект, иницииран от сдружение BG Бъди Активен, целящ да преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито.
Edelman Trust Barometer 2016 разкрива най-голямата до сега разлика в доверието (12 пункта) между информираните публики и масовите потребители, породена от неравенство в доходите и различните очаквания за бъдещето сред населението.
Приоритет за Министерство на икономиката е създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост, за което се търси правилната нормативна рамка.
Състоянието на баланса на публичните финанси в страната продължава да се подобрява според доклад на Центъра за икономическо развитие. През май натрупаните приходи са превишили натрупаните разходи с 67 млн. лв., което е за първи път от 35 месеца на бюджетни дефицити.
Над 250 ръководители на компании, експерти, разработчици и представители на академичната общност участваха в Oracle Day 2011 – най-значимия годишен форум на компанията в България.
13 публичните дружества не са представили или са с голямо закъснение в представянето на тримесечните си финансови отчети за първото тримесечие на 2011 г.
Виенският «Модул университет» предлага от октомври 2011 година магистърска програма «Публично управление» (MBA - Public Governance and Management.) Програмата е подготвена специално за специалисти от областта на публичното управление.
Първи частен публичен търг, на който ще бъдат предложени за продажба няколко имота едновременно, ще се проведе в началото на март 2011 г. Организатор на т.нар. първи лот от търгове е консултантската компания “Алмарк”, специализирана в консултирането при покупко-продажби на недвижими имоти.