fbpx Подобрение на балансът на публичните финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрение на балансът на публичните финанси

Състоянието на баланса на публичните финанси в страната продължава да се подобрява според доклад на Центъра за икономическо развитие. През май натрупаните приходи са превишили натрупаните разходи с 67 млн. лв., което е за първи път от 35 месеца на бюджетни дефицити. През същия период на предходната година финансовият баланс бе отрицателен в размер на близо 600 млн. лева. По-доброто изпълнение през 2012 г. се дължи изцяло на националния бюджет, който въпреки че започна годината с дефицит от 209 млн. лв., отбелязва превишение от 334 млн. лв. към май. Същевременно при европейските средства дефицитът се увеличава - от 88 млн.лв. през януари до 267 млн.лв. към май.

По-високите приходи са резултат от ръста в постъпленията от двата основни източника - ДДС и акцизи, които за първите пет месеца на 2012 г. се увеличават съответно с 16 и 7 на сто на годишна база.

Българската икономика продължава да е в застой и вероятно през второто тримесечие спрямо първото не може да се очаква ръст на БВП, се посочва още в доклад на Центъра за икономическо развитие. Очаква се ръст на икономиката ни за цялата 2012 г. около един процент като по-добрите резултати се очакват през второто полугодие.

За второто тримесечие на 2012 г. се очертава слаба, но все пак положителна динамика на добавената стойност в промишлеността.

Годината се очертава добра за реколтата и това е основание селското стопанство да приключи с растеж 2012 година.

Външната търговия със стоки и услуги стагнира. Износът на стоки и услуги вече не расте, а се свива - данните за първото тримесечие сочат спад както на годишна база, така и на тримесечна база. Вносът на стоки и услуги също спадна на тримесечна база, а на годишна база е близо до нулата. Ръстът на българския износ през тази година ще бъде не повече от 5-6 на сто на годишна база. В същото време вносът ще продължи да расте с изпреварващи темпове пред износа. Най-голямо нарастване на вноса се наблюдава при инвестиционните стоки, които създават производствен потенциал и отразяват плановете на бизнеса за разширяване на дейността. В този смисъл увеличаването на вноса може да бъде оценено като положително явление.

За първи път от четвърто тримесечие на 2008 г. насам инвестициите регистрират растеж на годишна база, макар и твърде скромен - едва 1.3 на сто по неизгладените данни. Може да се каже с по-голяма увереност, че дъното в привличането на преки чуждестранни инвестиции е преминато през 2010 година. За първите пет месеца на годината притокът на инвестиции достига до 473.8 млн. евро (1.2 на сто от прогнозния БВП).

Едновременно с това се подобрява и структурата на инвестициите. Расте делът на тези в дялов капитал (73 на сто), а това са дългосрочни капиталовложения. Намалява делът на недвижимите имоти (20 на сто за първите 5 месеца). Изтичането на капитали под формата на вътрешнофирмени разплащания забавя своя темп и дори притокът на кредити надхвърля плащанията.

Анализът на резултатите показва, че все още не може да се намери подходяща политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции - ниските данъци и разходи за труд са краткосрочно решение, се посочва още в анализа на Центъра за икономическо развитие.

Инфлацията от началото на годината е ниска едва 0.5 на сто от декември 2011 към юни 2012 година. Поради поскъпване на горивата и храните до края на годината инфлацията може да надхвърли 3 процента.

Чувствително подобряване на общата заетост в икономиката не може да се очаква и е възможно безработицата да се задържи до края на годината над 12%.