fbpx Дружества закъсняват с финансовите си отчети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дружества закъсняват с финансовите си отчети

13 публичните дружества не са представили или са с голямо закъснение в представянето на тримесечните си финансови отчети за първото тримесечие на 2011 г. в  Комисията за финансов надзор. По тази причина ще се открият административни производства по издаване на принудителна административна мярка и ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Дружествата със специална инвестиционна цел, които не са представили тримесечен финансов отчет навреме, са две. В същото време всички инвестиционни и управляващи дружества са спазили законоустановения срок. Отчетите на седем договорни фонда са представени със закъснение само от един ден, което се третира от комисията като маловажен случай, а останалите са предали документите навреме, става ясно още от проверката на комисията.