отчет

02 Февруари 2018

Нефинансов отчет на фирмите от тази година. Кои са задължени да го правят?

От тази година започва да се прилага ново изискване за бизнеса – част от фирмите в България ще бъдат изправени пред предизвикателството на нефинансово докладване. Какво означава това? Че една голяма група компании и публичните дружества в страната вече са длъжни, заедно с финансовия си отчет...
12 Септември 2012

Кой попада под задължителен, независим финансов одит?

 Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. Финансовият одит се извършва от специализирани одиторски предприятия и регистрирани...
29 Март 2012

Касовите апарати до 2-ри април трябва да са свързани с НАП

На 3 април ще започнат Проверките на Националната агенция по приходите (НАП) за това дали касовите апарати на търговците в страната са свързани със сървърите на агенцията. Отсрочката от два дни е заради законовата разпоредба, според която, ако даден краен срок изтича в почивен ден, той не...
19 Юли 2011

Дружества закъсняват с финансовите си отчети

13 публичните дружества не са представили или са с голямо закъснение в представянето на тримесечните си финансови отчети за първото тримесечие на 2011 г. в  Комисията за финансов надзор. По тази причина ще се открият административни производства по издаване на принудителна административна...
19 Юли 2010

Кой ли ще прочете 52 хил. страници отчет?

„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” e проектът по който екип на БТПП работи и е направил 52 хил. страници отчет. Той е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на...