fbpx Повече обществени поръчки в сектор "строителство", но по-малка стойност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Повече обществени поръчки в сектор "строителство", но по-малка стойност

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за 2021 г. са сключени 3 912 договора в сектор строителство на обща стойност 3 548 млн. лв., което е с 23 млн. лв. по-малко при обявена прогнозна стойност от 3 571 млн. лв. В сравнение с 2020 г. броят на сключените договори в сектора се увеличава с 13,6%, a стойността им намалява с 23,7%. Това отбелязват от Камарата на строителите в България в своя годишен доклад за 2021 г.

Сравнителният анализ спрямо 2020 г. показва, че сключените договори през миналата година до 200 хил. лв. в сектор строителство се увеличават с една трета (489 броя), като стойността им също нараства с 33.6%, което е с 42 млн. лв. повече. Тук числата показват 2163 контракта за общо 167 млн. лева.

При сключените договори от 200 хил. лв. до 2.15 млн. лв., които са на-много и най-скъпи, тенденцията също е към увеличение - с 1.4% или 20 броя. Но се отбелязва намаляване на стойността при тях  - с 12.5% (126 млн. лв.). Фирмите са сключили 1488 договори, които са на стойност 884 млн. лева.

В третата група - сключените договори за над 2.15 млн. лв., се наблюдава както намаляване на броя с 13.9% (42 броя), така и спад при стойността с една трета или 1.02 млн. лева. Въпреки че като брой са най-малко - 261 броя, до по тези договори са платени 2.50 млрд. лева.

Анализът на данните показва, че фирмите в сегментите  „Сградното строителство“ и „Инженерната инфраструктура“ са сключили най-много договори. В сегмента „Инженерна инфраструктура“ договорите са с най-голяма обща стойност, като дял от общо сключените договори в сектора.

В другите два сегмента „Енергийната инфраструктура“ и „ВиК инфраструктура“ обществените поръчки са много по-малко. В първия сключените договори са 435, което е дял от 11.1% от общо сключените за строителство. Всички те са на стойност 336 млн. лв., или 9.5% от общата сума на договорите.

Проектите при ВиК инфраструктурата /324 броя/ заемат дял от 8.3% от общо сключените договори. Те са били на стойност 821 млн. лв., което е 23.1% дял от общата стойност на сключените договори за строителство.

Тенденция при сключените договори през миналата година спрямо 2020-а показва спад при броя договори и намаляване на стойността при проектите за енергийна инфраструктура. В същото време при ВиК инфраструктура нещата вървят по-добре като има ръст от 3.8% на сключените договори, както и увеличаване на стойността /с 23.3%/.

Водещи възложители с най-голям брой сключени договори за изпълнение на строителство през миналата година са „Общините“, следват „Министерства и агенции“, „Болници и учебни заведения“, „Комунален и обществен сектор“. С най-голяма стойност са също „Общините“, следвани от „Министерства и агенции“, „Комунален и обществен сектор“, „Болници и учебни заведения“.