обществени поръчки

Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но и също – за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение.
България изостава в така наречените „зелени обществени поръчки“ за екологично чисти стоки и услуги. Техният дял е под 20% от общия обем на обществените поръчки, а в Швеция например, надхвърля 80%.
Синдикатите от КНСБ и Съюз „Произведено в България" настояват за по-лесен достъп на български фирми до обществените поръчки.
Със специална пресконференция бе отбелязана 80-ата годишнина от създаването на независим финансов одит в България и 20-та годишнина от възстановяването на одиторската професия, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). „Сам по себе си фактът, че одиторската
Вече няма как да си представим икономиката на България без обществени поръчки – те са необходим елемент при доставка или извършване на разнородни стоки и услуги, които се заплащат с публични средства.  продължение от 
Вече няма как да си представим икономиката на България без обществени поръчки – те са необходим елемент при доставка или извършване на разнородни стоки и услуги, които се заплащат с публични средства.