Одиторската професия у нас навърши 80 години

Одиторската професия у нас навърши 80 години

Със специална пресконференция бе отбелязана 80-ата годишнина от създаването на независим финансов одит в България и 20-та годишнина от възстановяването на одиторската професия, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

„Сам по себе си фактът, че одиторската професия в България е основана преди цели 80 години е забележителен”, заяви проф. д-р. ик.н. Михаил Динев, Председател на УС на ИДЕС . Историята на нашия Институт е тясно свързана с развитието на професията по посока пазарните и европейски изисквания. Смея да твърдя, че българските одитори следват най-високите професионални стандарти и често дори се движат стъпка напред като използват в своята работа процедури, които са все още в процес на обсъждане и нямат задължителен характер.

Беше засегната актуалната тема за обществените поръчки, като специалистите отбелязаха, че понякога още в тръжната документация има заложени противоречия по отношение на изискванията към одиторите. Често Министерствата сами са си „заложили капан” и в последствие не са доволни от резултатите от одита. В тази връзка одиторите могат да са много полезни в преглеждането на регламентите и документацията за обществените поръчки за постигане на повече прозрачност и яснота.

Начало на одиторската професия в България е поставено на 17 април 1931 г. с приемането на Закона за института на заклетите експерт-счетоводители от XXII Народно събрание на България. През 1948 г. Институтът бива закрит, след което, с влизането в сила на Закона за счетоводството, одобрен от Великото народно събрание на 3 януари 1991 г. одиторската професия започва да се практикува отново.

Facebook коментари