fbpx Пазара на бизнес имоти за първи път се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пазара на бизнес имоти за първи път се увеличава

Строителството на офис и индустриални площи намаля, а усвояването им нараства, това отчита консултантската фирма Forton International. Навлизането на нови и разширяването на присъстващи в страната фирми както от сектора на услугите, така и от промишлеността, са повлияли по-осезаемо на пазара. През 2012 г. за първи път от началото на кризата бизнесът не само се премества, а и расте.

„Получихме поредица от потвърждения, че България е привлекателна за инвеститорите в реалната икономика. Станахме свидетели на откриването на нови предприятия и центрове за обслужване на бизнес процеси на глобални компании“, казва Сергей Койнов, изпълнителен директор на Forton International. Наетите площи са се увеличиле с 10% в сравнение с 2011 г.
„Последните три месеца на 2012 пречупиха тенденцията релокацията да бъде основна движеща сила за пазара. Площите, заети заради откриване на нови работни места, бяха повече от преместванията“, казва Владислав Кайзеров, мениджър „Офис площи“ във Forton International. През 2012 г. производството замести търговската логистика като движеща сила за сектора на индустриалните и логистични имоти. Според консултантите България се очертава като дългосрочна, стабилна и привлекателна дестинация за чуждестранни инвеститори, които търсят възможност за „изнесат“ своите производствени, сервизни и асемблиращи дейности от Западна Европа и чиято продукция е основно за износ

През изминалата година търговските центрове отново са влезли в центъра на вниманието с откриването на два големи мола в Бургас и София. В очакване сме през март да отвори и поредния нов мол в столицата. Наемите за търговски центрове през годината не се промениха съществено. Магазини около 100 кв.м във търговски център в София струват средно 27 евро на кв.м, а в големите градове – около 18-20 евро, в края на 2012 г.