fbpx ПОС-терминал без наем и овърдрафт без обезпечение за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПОС-терминал без наем и овърдрафт без обезпечение за МСП

ПОС-терминал без наем и овърдрафт без обезпечение за МСП

Нов продукт за търговци, съобразен с тенденцията за увеличение на разплащанията с банкови карти, предлага Societe Generale Експресбанк. Услугата „ПОСОКА” е насочена към всички търговци, ползващи активно или желаещи да инсталират ПОС-устройства за търговската си дейност.
„В последните години се наблюдава значимо нарастване на разплащанията с карти, като по последни данни ръстът e приблизително с 40% годишно. Едновременно с това, наблюденията сочат, е в България голяма част от търговците все още не разполагат с ПОС-терминали, което ограничава възможността за допълнителен приход”, информира Калина Кисьова, Началник отдел Малък бизнес в Societe Generale Експресбанк. В допълнение, с близо 20% се увеличават продажбите в търговски обекти, ако се приемат плащания с карти, поради т.нар. „спонтанни покупки”.

”ПОСОКА” е гъвкаво комбинирано предложение на банката, напълно отговарящо на тази тенденция. Едновременно с това, продуктът осигурява допълнителни екстри като овърдрафт без обезпечение в размер на 1/3 от средния месечен банков оборот на търговеца, облекчена процедура за разрешаване на овърдрафта, а също и липса на наем за ПОС-устройството и преференциални такси за транзакциите.

„Малките предприятия, клиенти на нашата банка винаги получават пакетна услуга, която им гарантира не само конкретен продукт или услуга на атрактивна цена, но и добавена стойност, спомагаща успешното и конкурентно развитие на бизнеса”, допълва Кисьова.