fbpx Екопак България продължава да е лидер в разделно събиране на отпадъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Екопак България продължава да е лидер в разделно събиране на отпадъци

Организацията “Екопак България” е събрала и рециклирала 96 209, 96 т отпадъци от опаковки. Това е 61,25% от декларираните от производителите количества опаковки на българския пазар при определената от МОСВ цел 60%. Така компанията запазва лидерската си позиция с 41,5% пазарен дял. 

1213 компании-членки на организацията са декларирали, че през 2017 г. са пуснали на българския пазар 157 085,08 т опаковки. От тях Екопак България е събрала разделно и предала за рециклиране 96 209,96 т  отпадъци от опаковки. От тях 45723,57 т  са били хартия, 21666,38 т -  стъкло, 17159,92 т - пластмаса, 4725,54 т - метал и 6865,23 т - дървесина.
Компанията разшири обхвата си през 2017 г. като сключи договори с 22 нови общини и в момента управлява системите за разделно събиране на отпадъци в 83 български общини с население от 2 570 688 жители и по данни на МОСВ обслужва 15 822 цветни контейнера. Планирано е поетапно увеличаване на броя на контейнерите, за да бъдат обхванати още 200 000 души до 2019 г.

42 камиона с интегрирана GPS система извозват различните видове отпадъци от контейнерите на организацията. Системата следи в реално време графика и маршрута на камионите. “Екопак България” работи с 24 рециклиращи предприятия в страната и с 19 сортиращи инсталации, 15 от които - собствени. Компанията осигурява  250 работни места.
„Подготвяйки се за въвеждането на новите изисквания, заложени в пакета на ЕС „Кръгова икономика“, ще инвестираме 1,2 млн. лв. в изграждането на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София и в разкриването на нов информационно-образователен център за деца и ученици“, съобщи изпълнителният директор на “Екопак България” Тодор Бургуджиев.

Според него едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента такава цел не е била поставяна. Според пакета “Кръгова икономика” целта е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 85% от този вид опаковки „Това на практика означава всеки продаден кен да бъде събран разделно и  рециклиран“, обясни г-н Бургуджиев. Според него предложенията на ЕК за намаляване на продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба, замяната на пластмасата с рециклируеми или биоразградими материали и въвеждането на екодизайн в опаковките, биха довели до значително намаляване замърсяването на планетата.

„За да въведем успешно кръговата икономика, е нужно да продължим провеждането на образователни инициативи, комуникационни и информационни кампании сред населението, в училищата и в партньорство с общините,“ коментира Мариана Петкова, мениджър Комуникации в организацията. Тя илюстрира целенасочените усилия на “Екопак България” в тази посока с резултатите на най-популярните инициативи на организацията. През 2017 г. в инициативата „Книги за смет“ са участвали над 10 000 души, събрани са 16 т пластмаса и са раздадени над 14 000 безплатни книги. Кампанията „Стара хартия за нова книга“ събра миналата година над 8 000 деца, които предадоха 43 т хартия и получиха над  9 500 детски книги. Пътуващото куклено шоу „Нахрани ме! Ям разделно!“ провежда своето турне из страната  вече 4 години. То обучава най-малките да събират отпадъци разделно и вече над 6 000 деца са ревностни екозащитници. “Промяната на съзнанието и формирането на отговорно отношение на гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците е наша мисия, защото така не само ние ще постигаме поставените цели, но и страната ни ще бъде по-чиста”, коментира Петкова.