fbpx По-малко чужди инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-малко чужди инвестиции

По-малко чужди инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 33.8% през първите пет месеца на годината, показват предварителните данните на БНБ. За този период влезлите пари са 302.6 млн. евро при 456.9 млн. евро година по-рано.

За периода намаляват парите, инвестирани в дялов капитал до 23.5 млн. евро при вложени 331.8 млн. евро през същия период на миналата година. Увеличава се обемът на взетите заеми от български фирми от техните компании майки, като те са 183.4 млн. евро при 65.8 млн. евро година по-рано.

Чуждестранните инвеститори, работещи у нас, са реинвестирали 95.8 млн. евро от печалбата си, която е повече спрямо същия период миналата година, когато е била 59.4 млн. евро.
Само през май преките чуждестранни инвестиции в страната са само за 8.6 млн. евро при 151.8 млн. евро преди година.

През първите пет месеца на годината най-много инвестиции в българската икономика са влезли от Британските Вирджински острови (110.5 млн. евро), Холандия (74.5 млн. евро) и Австрия (58.8 млн. евро).

През петте месеца се е увеличил дефицитът в платежния баланс (до 677.3 млн. евро, или ръст с 41%) на страната заради намаляването на износа и изтичането на пари под формата на депозити.