fbpx ЕИФ обяви поканата за фонд-мениджъри на първия фонд по JEREMIE | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕИФ обяви поканата за фонд-мениджъри на първия фонд по JEREMIE

етикети

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обяви поканата за набиране на фонд мениджъри на първия от трите вида фондове – venture capital, които предстои да бъдат учредени по инициативата JEREMIE. Това съобщи дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ, която е Управляващ орган по оперативната програма. Кандидатите трябва да подадат на английски език документите си до 2 ноември 2010 г. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е 21 млн. евро (41 072 430 лева).
ЕИФ е управляващ средствата по приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност”, която се изпълнява посредством инициативата JEREMIE.
Фондът за стартиращи малки компании – venture capital, ще започне дейността си с капитал от 30 млн. евро. 21 млн. евро от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите средства трябва да бъдат осигурени от фонд мениджъра.
Останалите два вида фондове по инициативата – growth equity (за малки компании в процес на развитие) и mezzanine (смесен инструмент между дялови инвестиции и заеми) ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро. Половината от тази сума е осигурена за сметка на JEREMIE.