fbpx Чуждестранни инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Преките чуждестранни инвестиции, реализирани от френски и италиански компании у нас до края на 2021 г. възлизат на близо 4 млрд. евро.
Около 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании и те са концентрирани в почти всички сектори на икономиката ни: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености.
Активизиране и задълбочаване на сътрудничеството в областта на инвестициите и търговско-икономическите отношения обсъдиха министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и посланикът на Република Турция у нас Н. Пр.
 „Макроикономическите и финансови условия в България, както и сложната геополитическата ситуация в момента оформят страната ни като остров на стабилност. Това е възможност за привличане на нови чуждестранни инвестиции“.
 „Заявеният интерес от страна на чуждестранни компании създава очаквания за сериозно увеличение в чуждестранните инвестиции през тази година“.
Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 33.8% през първите пет месеца на годината, показват предварителните данните на БНБ. За този период влезлите пари са 302.6 млн. евро при 456.9 млн.
Повишаването на конкурентния натиск има положителен ефект върху икономиката като цяло, но от друга страна, всеки нов конкурент, появил се на българския пазар, е заплаха за съществуващите фирми.
Секторът на индустриалните превозни средства е пряко свързан с развитието на една икономика. Товарните автомобили се използват за превоз на стоки и пътници и за строителни дейности. Продажбата на автомобили обаче е едва началото на едно търговско партньорство с клиента. Истинското конкуретно предимство е
Oсновни причини за инвестиции в България
  • Финансова стабилност
  • Все още най-ниски цени на имоти в Европа
  • Голямо нарастване на цените на имотите, очаквано след приемането на България в ЕС, позволяващо добра възвръщаемост на инвестициите
  • Отлич
Стратегията за насърчаване на инвестициите се основава на резултатите от анализа на макроикономическите тенденции и състоянието на инвестиционния процес в страната, и е разработена в съответствие със стратегически документи на българското правителство като: