fbpx Искат да ни дадат едни пари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Искат да ни дадат едни пари

Предоставянето на средства по европрограмите е начин за финансиране с основ¬на цел развитие на икономиката ни и стимулиране на грамотно управлявани дей¬ности и фирми. Парите се предоставят за стартиране, развитие и разрастване на дейности, отпускането им цели да създаде повече работа, повече бизнес.

Пари срещу резултати
Самият процес на кандидатстване така е конструиран, че фирмите-кандидати трябва да покажат ръководни способности при изпълнението – независимо дали ще ползват собствен ресурс или външна услуга за разработване и управление на проекта. Парите се отпускат с условие за добро оползотворяване, а всяка фирма сама определя степента и начините на личното си участие в процедурата за кандидатст¬ване и в изпълнението на проекта.

Особеност
Органите по програмите не очакват отделната фирма сама да се справи с попълването на документите и най-вече с изпълнението на проекта. (Да, ама ние така не сме свикнали, ние искаме всичко сами да си свършим.) В много от направленията има оповестени граници на разходите за подготовката на кандидатстването и за управлението на изпълнението на проекта. И тъй като не винаги фирмата може да има предварително подготвен и назначен персонал за работа по проекта, няма никакъв проблем такъв да бъде подбран, назначен и обучен за стартирането на проекта или да бъ¬де ползван мениджърски екип като външна услуга.

Не всички пари, които се дават, остават във фирмата-бенефициент   (получателя на средствата)
Схемата е така заложена, че (примерно) около половината от средствата само минават през фирмата и продължават към други структури, като:
- консултантски и проектантски фирми – за отделните услуги по проекта;
- строителни фирми, свързани с изпълнението – за ремонти, преустройства и за¬вършване на обекти;
- фирми-вносители на оборудване – от химикалките, през компютрите, до про¬изводствените линии – всичко трябва да бъде доставено от някого;
- фирми и екипи, осъществяващи управление, контрол и отчитане по проекта,
- за транспортни, монтажни и други съпътстващи услуги;
- към други подизпълнители – за поръчка на оборудване, мебели, мрежи за ко¬муникации, съобщения, информационни материали, реклама и т.н.

Искат да ни накарат да работим заедно
Не е казано директно, но във всички случаи на сдружаване, привличане на парт¬ньори или съвместна работа под някаква форма, оценката на проекта печели допълнителни точки. Колко и как, не ни е казано, но всяко съдружие печели повече точки от отделната фирма.

Друго мнение
Наша национална традиция е да работим (и живеем) сами за себе си. Труд¬но понасяме съдружие. Европарите пък искат обратното – колкото пове¬че съдружници, толкова повече точки, толкова повече пари и по-голям проект.
Вярно, че ни е трудно – трябва да се борим със себе си и със другите, но пък е плодотворно… и по-добре платено (в случая − от фондовете).
А всеки сам избира отношението си към съдружието, към съвместната работа.

От проектите не се печели директно
Зная че не искате да го чуете, но трябва да го кажа – няма как да заложите пе¬чалба при изпълнението на един проект. Подизпълнителите задължително печелят, защото включват в цените си и пе¬чалба, но не и бенефициентът/получателят на помощта.
Ако искате да построите цех, след изпълнението на проекта вие ще имате готов за работа цех, но нито лев печалба. (Дори може да сте задължени с кредит или заем.) Защото финансовото подпомагане има за цел да ви създаде база, а печалбата трябва вие да си я отработите.

Важно
Действително програмите ще ви признаят всички разходи: за материали, за труд, за оборудване, за обучение на персонала, за градинката и шадравана отпред дори (ако искате), но няма да ви позволят да калкулирате печалба. Денят, в който проектът бъде завършен, отчетен, приет, когато пристиг¬не и последното плащане по него, фирмата няма да има никаква печалба в касата си. Построеното, създаденото по проекта, остава за нея, но пе¬чалба в пари няма. Тя ще дойде след това – когато създаденото по проекта заработи и кога¬то започнете да реализирате продукцията от него.

Гласовете ви чувам
Да, вярно е – вместо трактори някои си купуваха джипове, вместо цехове – почиваха в топлите страни и т.н. Така беше, затова ни ги спряха парите. Можем да го повторим, но едва ли ще ни позволят. Вероятно контролът по изпълнението ще се затегне достатъчно, за да ни накара да работим наистина по проектите.