Европейски програми

10 Януари 2012

Искат да ни дадат едни пари

Предоставянето на средства по европрограмите е начин за финансиране с основ¬на цел развитие на икономиката ни и стимулиране на грамотно управлявани дей¬ности и фирми. Парите се предоставят за стартиране, развитие и разрастване на дейности, отпускането им цели да създаде повече работа, повече бизнес...
17 Февруари 2010

15 процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Тази година ще бъдат отворени 15 процедури по ОП Конкурентоспособност” на стойност на финансирането повече от 460 млн. евро. Още до края на първото тримесечие ще започне процедура за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги от стартиращи предприятия. По нея фирмите ще могат да...
16 Април 2006

Програмите на ЕС - едно добро решение по пътя към единна европейска бизнес среда

Дали българският пазар ще бъде част от единния европейски пазар? Дали българският бизнес ще бъде част от единния европейски бизнес? Отговорът на тези два въпроса, безспорно, е: “ДА”. Далеч по-неясно е кога ще стане това. Практиката показва, че интеграцията е значително по-бърза и ефективна, когато...
16 Април 2006

Програма PHARE в подкрепа на конкурентоспособността на българските МСП

Общопризнато е значението на малките и средни предприятия за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, за нейния потенциал за развитие, иновации и създаване на нови работни места. Това е оценка за възможностите на едно предприятие да постига висока производителност чрез иновативен подход към...
16 Април 2006

ФАР, ИСПА и САПАРД са водещи европейски програми

Предприсъединителната помощ за България се предоставя чрез три основни инструмента: програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. Съгласно споразумението си с ЕС от 2004 г. България ще получи
240 млн. евро над обявеното финансиране от бюджета на ЕС за първите три години от членството си - 2007, 2008 и 2009 г...
16 Април 2006

JOBS насърчава европейските хоризонти на малкия бизнес и заетостта

JOBS с мрежата си от 40 бизнес центъра и инкубатора подкрепя стартирането и развитието на малкия бизнес в страната. Проектът стартира преди 5 години като съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Бизнес центровете на...
16 Април 2006

Кандидатите по проект трябва да имат ясна бизнес идея

Европейските програми помагат за развитието на МСП. Заедно с това фирмите се научават да работят според изискванията за присъединяване към ЕС.
Повечето от проектите на Министерството на икономиката са насочени към инвестициите за бизнеса. Атанас Кирчев е директор дирекция “Предприсъединителни...
16 Април 2006

Попълване на формуляр за кандидатстване по Европейски програми

Една от най-честите пречки пред българските предприемачи, които кандидатстват по европейски програми остава правилното попълване на формулярите по програмите. Непълните проекти, които се представят пред комисиите са “препъни-камъка” на кандидата. С този материал ще ви представим основните точки, по...
16 Април 2006

Европейски програми в България

Общностните програми функционират в рамките на Европейския съюз и в тях участват държавите-членки на ЕС. Тези програми се отварят за участие на страните-кандидатки. Отварянето на такава програма означава, че ЕС дава достъп до нея, а страната-кандидатка решава конкретно в кои програми да участва....