fbpx По-добра прогноза за България в посткризисния период | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добра прогноза за България в посткризисния период

Инвестициите в българската икономика ще нарастват с 6% до 8% средногодишно в посткризисния период, се посочва в анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк. Очаква се инвестициите да продължат да бъдат най-бързо нарастващия компонент на БВП от гледна точка на крайното търсене.

Все пак темповете на растеж ще се редуцират почти наполовина спрямо неустойчиво високите нива от между 15 и 20% годишно в годините на бум на вътрешното търсене.
По отношение на индивидуалното потребление очакванията са за средногодишен ръст между 3 и 3,5% в реално изражение в сравнение с между 6 и 7% годишно по време на бума.

Докато през периода 2002 – 2008 г. преките чуждестранни инвестиции бяха малко над 17% от БВП средногодишно, в периода след края на кризата очакванията на икономическия екип на УниКредит Булбанк се те да се стабилизират на нива от около 4 до 5% от БВП, и то при условие, че темповете, с които продължава да се подобрява бизнес средата в България, се ускорят.
По подобен начин прогнозата за притока на чуждестранни спестявания е той да намалее от сума, съответстваща на около 20% от БВП средногодишно за периода 2002 – 2008 г., до 8-10% през 2013 – 2020 г. За да се компенсира редуцираният приток на чуждестранни спестявания, ще е необходима подкрепа на националните спестявания.