fbpx Успешно приключиха еко проекти, финансирани по дарителска програма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешно приключиха еко проекти, финансирани по дарителска програма

Успешно приключиха еко проекти, финансирани по дарителска програма

 Четвъртото издание на дарителската програма Мтел Грант приключи със седем успешно реализирани екологични проекта. Акцент в грантовата програма за 2012 година беше възстановяване и опазване на биоразнообразието в пострадалите от наводненията райони в началото на миналата година.

За финансиране през 2012 година кандидатстваха повече от 30 проекта. Комисия с участието на неправителствени организации, медии и общественици определи седем проекта, между които да бъде разпределен бюджетът от 110 700 лева. Две био градини – едната в Родопите, другата в София, бяха изградени благодарение на програмата. Проектите бяха на читалище „Бъдеще сега” в смолянското село Гудевица и на столичното сдружение “Агролинк”. Сдружение “Зелени Балкани” от Стара Загора приключи проекта си, маркирайки с GPS/GPRS предаватели осем птици, лекувани в Спасителния център за диви животни. Птиците са върнати в природата, а благодарение на проекта тяхната адаптация бе проследена и отчетена - половината от лекуваните птици са успели да се приспособят отново към свободния начин на живот. В същото време, “Българско дружество за защита на птиците” проучи гнездовото разпространение на една от най-редките и застрашени птици в България - вечерната ветрушка. В резултат са открити три двойки от защитения вид, всички в района на Сливен.

В Кърджали бе почистена уникална чаплова колония и вече се осъществява постоянен мониторинг на водолюбивите птици в колонията. Проектът бе спечелен от читалище “Обединение 1913”. Програмата финансира и проект за опазване на защитения вид видра в Родопите. Сдружение “Инициативна група Витоша” изгради системи за ограничаване на достъпа на видрите до две от рибовъдните стопанства в района с цел тяхното опазване. Последният проект, който спечели финансиране през 2012 година, е на сдружение “Заедно за Свиленград”. Благодарение на телекомa беше изграден зелен пояс от дървета около речната дига на река Канаклийска. Усилията на сдружението, с помощта на грантовата програма, провокираха отговорно отношение към превенцията на бъдещи наводнения.