fbpx „Топлофикация Шумен” става общинска собственост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

„Топлофикация Шумен” става общинска собственост

„Топлофикация Шумен” става общинска собственост

«Топлофикация Шумен» бе прехвърлена с министерско решение на местната община. Основната причина за това е заявен интерес от страна на дружеството „Титан пауър” АД пред общината за инвестиции в съоръжения за когенерация. След прехвърлянето на собствеността тези инвестиции ще могат да бъдат осъществени чрез публично-частно партньорство. Подобен проект е обсъждан на сесия на Общинския съвет в Шумен на 29 юни.

Към шестмесечието на 2010 г. „Топлофикация Шумен” има задължения към „Булгаргаз” за повече от 15.255 млн. лв. От друга страна, компанията има несъбрани вземания от своите 3500 абонати на стойност близо 6 млн. лв. Загубата на дружеството за шестмесечието на тази година е близо 2 млн. лв.
Прехвърлянето на „Топлофикация Шумен” на общината ще осигури възможност за реализиране на проект за когенерация, при който отпадният продукт от производството на електричество е топлинна енергия. Това осигурява възможност за двойно намаление на цените на топлинната енергия за потребителите. Инвеститорът се ангажира също така в рамките на пет години да изплати задълженията на дружеството към „Булгаргаз”. Времето за монтиране на новите мощности е около пет месеца, което означава, че реално проектът ще донесе полза на потребителите от януари 2011 г.
По данни на кмета Костов предстои общината да обяви конкурс за право на строеж на когенерационна мощност при следните условия: изплащане на задълженията към „Булгаргаз” и инвестиция на стойност не по-малко от 50 млн. евро.