Над 12 млн. евро за планове във водния сектор

1213 млн. евро се отпукат за регионалните генерални планове за ВиК системите.  20% от средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, а останалите - със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Изготвянето на регионалните генерални планове ще продължи 18 месеца. Избраните изпълнители ще направят анализ на състоянието и нуждите на системите и съоръженията във водния сектор. Ще бъдат проучени и цената и качеството на предоставените услуги в обособените територии. Чрез регионалните генерални планове ще бъде направена и прогноза за развитието на сектора и осигуряването на добро качество на ВиК услугите.

Трите консорциума трябва да изготвят 51 регионални генерални плана за общо 28 обособени територии в цялата страна. Компаниите проявяват голям интерес към изготвянето на регионалните генерални планове. В търговете са се включили 288 фирми, обединени в 87 консорциума.

ДЗЗД Ежис Инфраструктура България ще работи по ЛОТ 1, който включва обособени територии в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Сливен, Стара Загора.

Анализите за ЛОТ 2, който обхваща обособени територии в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Смолян, ще прави консорциум с лидер френската компания "Сюрека" и ЕсЦЕ Франция, "Аркадия Инженеринг" ООД, България и "Хидропроект София" ООД.

Регионалният план за 3-ти ЛОТ, включващ обособените територии в областите Видин, Плевен, Ловеч, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, ще бъде изготвя консорциум с лидер "Нирас", Дания, заедно с клона на фирмата в България, "Рамбол", Дания, "София Консултинг груп" и чешката ДиЕйч.

 

 

Facebook comments