план

27 Май 2015

Търсят се зелени проекти

За пета поредна година стартира изданието на дарителската програма „Загорка Зелен Фонд“, организирана от „Загорка“ АД. Инициативата се провежда под формата на публичен конкурс, насочен към подпомагане устойчивото развитие на Стара Загора и региона. Основният фокус на...
26 Март 2015

част първа

За вярата в хората и контрола

Кой инстинкт е по-силен у един управител или собственик - да вярва в хората, които е наел и да им даде достатъчно свобода на действие или да контролира максимално какво се случва в неговата фирма? Отговорът на този въпрос различава фирмите относно потенциала им за растеж.Нека разгледаме един...
06 Декември 2013

Диана Господинова, управител, център по мениджмънт Стара Загора

Ефективното планиране – мощен управленски инструмент

Планирането е един от най-важните управленски инструменти. Едва ли има човек, който се занимава с бизнес и да не планира работата си. Планирането се налага някак естествено заради множеството задачи, с които един мениджър трябва да се справи.
Но дали има една единствена формула за начина, по...
09 Август 2013

Разработват план срещу младежката безработица

Работната група към МТСП, сформирана с цел разработване на Национален план за изпълнение на „Гаранцията за младежта” определи най-важните приоритети в дейността по програмат.
Европейската инициатива „Гаранция за младежта“ е приета на 22 април 2013г и гласи, че „Държавите-членки следва да...
04 Февруари 2013

Експортен план за действие

Установили сте вашите маркетингови цели, направили сте пазарно проучване, идентифицирали сте целевия пазар, разработили сте продукти и отговаряте на всички регулаторни изисквания за производство и маркировка на целевия пазар
Определили сте как вашият продукт се вмества на целевия пазар. Сега...
20 Април 2012

Възможност за стартиране на собствен бизнес

Безработни лица ще могат да започнат собствен бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В подкрепа на безработни лица са предвдени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализизацията на бизнес идея като...
08 Декември 2011

Над 12 млн. евро за планове във водния сектор

1213 млн. евро се отпукат за регионалните генерални планове за ВиК системите.  20% от средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, а останалите - със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Изготвянето на регионалните генерални планове ще продължи 18 месеца. ...
07 Декември 2011

Родните фирми нямат план за възстановяване на ИТ оборудване след аварии

Над половината (56%) от българските фирми не разполагат с план за възстановяване при бедствия и аварии за своето ИТ оборудване, а още по-голям процент от тях (67%) нямат установени изисквания за непрекъснат бизнес процес на работното място. Катастрофалната поредица от бедствия, връхлетяла през 2011...
30 Май 2011

Правилната стратегия днес е най-простата стратегия

Днес повече от всякога всеки говори за правилната стратегия в бизнеса. Но от всички приказки и публикации, съвети от многобройни автори и академици, може би е най-добре да се върнем отново към основата. Всеки си има гледна точка, как най-добре да се справи с нещата. Но често от толкова много идеи...
27 Май 2011

Новият ОУП пази архитектурния облик на Бургас

За монтажа на всички видове технически съоръжения по голяма част от централните бургаски улици ще се изисква разрешение на министъра на културата. Това предвиждат специфичните правила и норми към Общия устройствен план на Бургас, разработени от Обединение „ГЕО ЩРИХ” и приети от общинския съвет в...

Страници