fbpx Правилната стратегия днес е най-простата стратегия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правилната стратегия днес е най-простата стратегия

Днес повече от всякога всеки говори за правилната стратегия в бизнеса. Но от всички приказки и публикации, съвети от многобройни автори и академици, може би е най-добре да се върнем отново към основата. Всеки си има гледна точка, как най-добре да се справи с нещата. Но често от толкова много идеи се замъглява съзнанието и загубваме представа, кое е истина и кое всъщност е важното.
Стратегията може да бъде определена катo еталон на дейностите, които организацията извършва, преследвайки дългосрочните си цели. Това твърдение има история - то води началото си от военното планиране на поход или битка.

И така, какви са вашите дългосрочни цели? Имате ли представа?

За да развивате стратегия на действие е важно първо сами да си зададете няколко въпроса. Тези въпроси ви отвеждат до началото, какво прави организацията, защо го прави, как го прави и накъде е насочена нейната дейност. В този ред на мисли идват и въпросите: Къде сте вие сега? Как стигнахте до там? В кой бизнес оперирате? Къде искате да се намирате в бъдеще? Как мислите да стигнете до там?

Като стартова позиция нека служи осъзнаването, че стратегията оперира принципно на три нива в рамките на бизнеса

Първо място заема корпоративната стратегия. Това е поглед към корпорацията и как тя използва своите ресурси: физически, човешки и финансови. Бизнес стратегията се занимава с изследване на операциите, как те биват ръководени при преследване на целите и посрещане на задачите, поставени от мениджмънта. Накрая идва стратегията на вътрешната единица, която представя постижения и падения, успехи и неуспехи, с които се сблъскваме ден след ден, посрещайки поставените си цели. Лесно е да се объркаш и заблудиш с всички тези неща.

Стратегическото планиране е последователен процес

На първо място е откриването на отговорите на поставените по-горе въпроси. Добро средство за това е SWOT - анализът. От една страна, той дава възможност за установяване на силните и слаби страни на бизнеса (вътрешно-организационни), а от друга, показва възможностите и заплахите, които може да срещнете по пътя към успеха (външни за организацията). Това твърдение би могло да бъде прочетено по друг начин, като се акцентира върху това, какви възможности и заплахи има вашият бизнес, и какви са силните и слаби страни на пазара. От тази гледна точка имате по-голяма възможност да обрисувате картината на вашето актуално състояние: кои сте вие и къде се намирате сега.

Важен момент е формирането на мисия, определяне на цел и виждане за бъдещето

Това се изразява в 4 етапа на вземане на решение. Първият е установяване целите на фирмата или казано иначе - защо компанията съществува? Отговорът на много хора по този въпрос е - за правене на пари. Правилният обаче е друг.
Ако вземем два конкретни случая, правилно е да отговорим, че фирмата е на пазара, за да осъществява например ИТ подкрепа на клиентите или да предоставя пресни продукти на своите клиенти.
Следващ етап са очакваните обеми и стандарти, които организацията предоставя, така както политиката и поведението на компанията, които определят нейната дистинктивна компетентност и предимството пред другите.
Или накратко казано в кое сте най-добри и в коя сфера сте по-добри от своите конкуренти, плюс, по какъв начин и етика се справяте с вашите бизнес дела.

След това идва въпросът в какво вярва фирмата и какво се стреми да предложи?

Това например може да е отлично обслужване и удовлетворяване потребителските нужди или залагане на най-ниска цена, или на високо качество. Това са решения, които изцяло зависят от вас и от това в какво вие самите вярвате. Последният етап, обект на много дискусии, е стратегията. Това е конкурентната позиция и отличителна компетенция, която компанията притежава. Това са вътрешноорганизационни процеси, диференциация или акцентиране, а това означава, че добрата им организация би ви осигурила най-доброто място на пазарния сегмент. Обърнете внимание на веригата си от ценности.
Видимата част на организацията отговаря на въпроса: Къде бихте желали да сте в точно определен период от време? Това е там, където вашите цели и задачи биха ви отвели.
Трудният момент е, че всички тези процеси са свързани, но не протичат като линеен процес.