fbpx Правни възможности за пребиваване и работа на български граждани във Великобритания след Брекзит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Правни възможности за пребиваване и работа на български граждани във Великобритания след Брекзит

Като продължение на предходните ни два материала, свързани с настъпилите промени в търговския обмен и обработката на лични данни след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, тази седмица ще ви запознаем с промените свързани с пътуването и възможностите за работа на български граждани във Великобритания. Несъмнено тези два въпроса са едни най-дискутираните и широко обсъждани сред обществото, доколкото Обединеното кралство бе предпочитано място за работа и пребиваване на много българи. 

         свързани статии

     Брекзит и GDPR - какви ще са регулациите върху личните данни?

     Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

След 1 януари 2021 г. българските граждани имат правото да влизат и пребивават без виза във Великобритания до 6 месеца. През този период те ще могат многократно да влизат и излизат от страната с цел туризъм, участие в работни срещи, конференции. В случай обаче, че гражданите искат да живеят постоянно във Великобритания или да работят, то те ще следва да кандидатстват за виза. За целта са предвидени различни видове визи, които ще разгледаме подробно по-долу. 

Гражданите на ЕС, които вече живеят във Великобритания преди 31.12.2020 г. няма да отговарят на посочените по-горе правила. Те имат възможност да кандидатстват по Схема за уседналост до 30 юни 2021 г., за да продължат да живеят и работят във Великобритания.

Тези обаче, които не живеят във Великобритания и искат да живеят и работят там, ще трябва да кандидатстват по нова точкова имиграционна система. Желаещите граждани трябва да докажат, че отговарят на съответни критерии за кандидатстване за определена виза, за да съберат необходим брой точки за издаването й. Необходимо е да се плати и такса за кандидатстване, както и в някои случаи имиграционна здравноосигурителна такса, която ще дава достъп на гражданите до Националната здравна служба на Обединеното кралство. От такса здравеопазване ще бъдат освободени упражняващи определени професии. Великобритания е предвидила изцяло онлайн кандидатстване за визи на адрес gov.uk, като притежателите на биометрични паспорти (каквито са българските) имат възможност да кандидатстват и чрез специално създадено за целта онлайн приложение. 

Видове визи и изискванията за тях

Целта на британското правителство е да ограничи силно миграцията на нискоквалифицирани кадри и да даде достъп до пазара на труда на висококвалифицирана работна ръка. За целта са предвидени следните видове визи.

Виза за квалифицирани работници (Skilled Worker visa)

За да получат този тип виза, българските граждани следва да отговорят на следните условия:

- да имат оферта за работа за съответното ниво на умение, от спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи (Home Office-licensed sponsor);
- да получават съответния минимален праг на заплата от съответния спонсор (обикновено 26 500 британски лири или текущата ставка за конкретната работа, което от двете е по-високо);
- говоримо средно ниво на английски език - B1 (съгласно Общата европейска езикова рамка);

Виза за здравеопазване и грижи (Health and Care visa)

Българските граждани могат да кандидатстват за виза за здравеопазване и грижи, заедно с техните семейства, в случай, че 
- практикуват определена здравна професия;
- имат предложение за работа от сектора на социалните грижи или работодатели и организации, които предоставят услуги на Националната здравноосигурителна служба;
- притежават добър говорим английски език; 
- отговарят на изискванията на направлението за квалифицирани работници.

Гражданите, които имат право да кандидатстват за виза за здравеопазване и грижи, ще бъдат освободени от Имиграционна здравноосигурителна такса. 

Глобален талант (Global Talent)

Визата за Глобален талант позволява на най-висококвалифицираните граждани работят в Обединеното кралство без предложение за работа. Този тип виза е предназначена за признати световни лидери, както и за бъдещи лидери в сферите на науката, хуманитарните науки, инженерството, изкуствата (включително кино индустрия, моден дизайн и архитектура) и цифровите технологии, които ще обогатят знанията, икономиката и обществото на Обединеното кралство със своите уникални умения. 

Други визови направления за работа и специализирани професии

Съществуват и редица други визови направления за работа в Обединеното кралство, като визите за стартиране на бизнес и за иноватори (Start-up and Innovator visas), както и други специализирани професии, включително духовни лица, спортисти и творци.

Обучение в Обединеното кралство

Студентите, които възнамеряват да учат във Великобритания след 31 декември 2020 г., включително и тези записани в текущата академична 2020-2021 година, които не са пребивавали във Великобритания, трябва задължително да кандидатстват за студентска виза преди пристигането си.

Студентите, които започват обучението си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми. Размерът на таксите ще се определя от отделните университети.

Тези, които физически пребивават във Великобритания преди 1 януари 2021 г. и включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС.

Виза за висшисти (Graduate visa)

В случай, че български гражданин получи бакалавърска или по-висока степен в Обединеното кралство, ще може да кандидатства за виза за лица с висше образование, за да остане и работи или да търси работа за максимален срок от 2 години (3 години за докторанти) след завършването.

От изложения по-горе кратък анализ на новите изисквания спрямо пребиваването и работата на български граждани в Обединеното кралство, се налага извод за очаквано въздействие върху търговските и бизнес отношенията между български и британски компании, нужда от преструктуриране на бизнес модели и дори начин на предоставяне на услуги. Последиците ще са по-скоро дълготрайни и планирани и ще предоставят възможност за оптимизиране на установени процеси в тези сфери.
 

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ е на разположение да Ви предостави допълнителна информация, свързана с новите правила за влизане, престой и работа във Великобритания, да ви съдейства за издаването на определен вид виза. Екипът ни има богат опит в уреждането на трудови правоотношения между страните, отговарящи на актуалните обществени отношения, както и при структуриране на бизнес модели и оптимизиране на работещи бизнеси. Ние сме на разположение да Ви съдействаме и да Ви консултираме относно повдигнатите в настоящия материал въпроси, като следим тенденциите и законодателните промени на национално, европейско ниво и международно ниво.