fbpx адв. Петя Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

адв. Петя Мургова

Настоящият материал има за цел да даде общ поглед върху актуалната нормативна уредба, приложима към командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в страна от Европейския съюз. Темата отново набира популярност, след като Европа и светът започват бавно, но целен
В предишната ни статия коментирахме какви са особености относно имуществените и неимуществените права на съдружника в ООД и последиците за наследниците при настъпване на с
Дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество са най-разпространените търговски дружества в България. И двата вида са от категорията на капиталовите дружества, при които отговорността на съдружниците/ акционерите се ограничава до размера на участието им в капитала.
В настоящата пандемична ситуация работодателите са изправени пред редица финансови, административни и икономически предизвикателства.
Развитието на обществените отношения в България след 1991 г. стимулира физическите и юридическите лица да участват в създаване на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чрез учредяването на сдружения и фондация за постигане на определени нестопански цели.
Темата за развитието на търговския оборот в електронна среда и дигитализацията в комуникацията, вследствие на пандемичните ограничения, нашумя особено много в последните месеци.
Индустриални паркове съществуват в България от немалко време. Такъв тип затворени индустриални комплекси има изградени край София, Пловдив, Пазарджик, Шумен, Варна, Бургас, Русе, Троян и много други места. Освен т.нар.
През последната година, през която светът все още се учеше как да се справя с пандемията от Ковид, преминахме през различни промени. Част от тях оказаха положителен ефект върху редица процеси в обществото.
От средата на 2020 г. окончателно стана факт задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез специализираната Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).
В условията на разрастващата се онлайн търговия, посредническите онлайн услуги придобиват все по-голяма популярност.