fbpx адв. Петя Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

адв. Петя Мургова

В продължение на предишен наш материал, в които засегнахме аспектите на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани от незаконни актове или действия на органи и длъжности лица, ще ви запознаем и с начините за защита на правото на всеки гражданин за разглеждане и решаване на
Безспорно в практиката най-предпочитаната форма за осъществяване на търговска дейност е Дружеството с ограничена отговорност (ООД).  Редица обстоятелства като динамиката на търговския оборот, промяната в бизнес плановете на съдружниците, влошаване на отношенията между тях, започване на трудово или
Адв. Петя Мургова е от най-любимите партньори и приятели на списанието ни. От години тя и нейният екип от адвокатско дружество "Мургова и партньори" са автори на изключително актуални правни теми.
В условията на бързоразвиващите се иновации и глобализацията на пазарите, все повече изобретатели и компании се изправят пред необходимостта да защитят резултатите на своята интелектуална дейност своевременно и при информиран избор. В днешната статия ще разгледаме кога едно изобретение може да полу
В българското законодателство съществува добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци. Когато стане въпрос обаче за физически лица, които не упражняват търговска дейност ситуацията е много по-различна.
През последните няколко години институциите в ЕС и отделните държави-членки стартираха различни инициативи, свързани с промените в трудовите отношения и начините на полагане на труд, предизвикани от т. нар. „нови форми на труд“.
След отмяната на разпоредбата на чл. 10, ал.1 ЗЗД /ДВ, бр. 83/1999 г./ в българското право няма забрана за уговаряне, претендиране и присъждане на парични суми в чужда валута. В близкото минало това даде възможност на банките да предлагат на пръв поглед привлекателни кредити в чуждестранна валута.
В условията на свободно движение на стоки и услуги, особено в рамките на Европейския съюз, сключването и изпълнението на договори с международен елемент е част от ежедневието, както на търговците, така и на физическите лица потребители.
Като резултат от усложнената политическа обстановка в страната през последните месеци темата за конституционните права на гражданите и тяхната защита от неправомерни посегателства, включително от страна на държавни органи и длъжности лица, придоби все по-голяма популярност и предизвика множество дис
Всеки собственик и създател на стартъп (Start up)компания носи доста дини под една мишница: налага му се да менажира успешно различни взаимоотношения- от тези със съдружниците, с бизнес ангели, с инвеститори, ментори, с фондове, с дивелъпъри, криейтъри, създатели, маркетолози до взаимоотношения с на