fbpx Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

Последният ден на 2020 г. маркира края на преходния период за BREXIT и постави началото на нов етап в развитието на отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство, което вече официално е трета държава и правото на ЕС не се прилага в него, считано от 01.01.2021 г.. Разбира се, раздялата се отразява на всички сфери на обществения и политически живот. 

В настоящия  материал ще се фокусираме върху конкретните и непосредствени промени, които от 01.01.2021 г. пряко ще засегнат бизнеса с Обединеното кралство и движението на стоки.

Считано от първия ден на новата 2021 г., за митнически цели, Обединеното кралство е приравнено на всяка друга държава, която не е членка на ЕС, с произтичащите от това процедури, приложими при внос и износ на стоки и услуги. Тук ще се постараем да дадем общ поглед върху въведените формалности.

При износ или внос от ЕС към Обединеното кралство и обратно, всеки икономически оператор следва да се снабди с уникален идентификационен номер EORI. Идентификаторът се издава от митническите органи на съответната държава-членка и е необходим за взаимодействието с митническите администрации. Издадените преди 01.01.2021 г. в Обединеното кралство EORI номера, вече не са валидни в ЕС и следва да се заяви издаването на нов номер, който ще бъде валиден след 01.01.2021 г.

Важно е да се отбележи, че ЕС и Обединеното кралство взаимно ще признават статута Одобрен икономически оператор, който позволява на определени предприятия да се възползват от някои облекчения при митническите процедури. 

Общото правило е, че при вноса на стоки в Обединеното кралство или при преминаването им през територията му, ще е необходимо попълване и подаване на митническа декларация, както и на Обобщена декларация за напускане. Последната касае безопасността на стоките и се подава в митническото учреждение на държавата, където износа започва или, в някой случай, на държавата, в която е седалището на износителя. 
При самия внос в Обединеното кралство също се прилагат редица митнически процедури, като все пак в рамките на кратък предвиден период до 30.06.2021 г. е възможно отложено подаване на митническа декларация.

При внос на стоки от Обединеното кралство в ЕС са приложими сходни процедури, като следва предварително (преди пристигането на стоката) да бъде подадена Обобщена декларация за въвеждане Последната касае безопасността на стоките и се подава в митническото учреждение на държавата, където стоката за пръв път минава границата на ЕС. 

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство предвижда към търговията със стоки с произход ЕС или Обединеното кралство да се прилагат нулеви мита и нулеви квоти, като са предвидени правила за произход, на които стоките следва да отговарят, за да се възползват от режима. 

Считано от 01.01.2021 г. стоките внос в ЕС от Обединеното кралство се облагат с ДДС на база приложимата ДДС ставка за стоката на държавата-членка, където стоката се внася. Като общо правило дължимото ДДС ще е платимо на митническите органи при вноса, освен ако съответната държава не допуска то да бъде включено в справката декларация за ДДС. Като правило стоки – износ за Обединеното кралство ще бъдат освободени от ДДС – чл. 146 от Директивата за ДДС. 

От края на преходния период, акцизните стоки, които влизат в ЕС от Обединеното кралство се облагат съобразно правилата на държавата на внос или държавата на потребление при режим на отложено плащане на акциз.

В тази връзка е важно да се отбележи, че икономическите оператори от Обединеното кралство вече не могат да се възползват от предимствата на Системата за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS), приложима за стоки в режим на отложено плащане на акциз. Системата е създадена не само с цел опростяване на административните процедури, намаляване на документооборота на хартиени носители и ефективно използване на съвременните IT инструменти, но в същото време осигурява по-надеждно движение на стоки, като проверява данните за търговеца, преди стоките да бъдат изпратени, гарантира по-бързо и по-безопасно връщане на документ, удостоверяващ, че стоките са пристигнали на мястото на получаване и контролира движението на акцизни стоки, като позволява получаване на информация в реално време.

Всички общи забрани и ограничения по отношение на движението на стоки като огнестрелно оръжие, боеприпаси, прекурсори и др. са в сила за внос и износ между ЕС и Обединеното кралство, считано от 01.01.2021 г.

Усложнения ще има и по отношение на движението на земеделски стоки, които вече следва да бъдат придружени от съответните здравни сертификати и ще трябва да преминат санитарен и фитосанитарен контрол при вноса. При определени условия режимът може да бъде облекчен за някои предприятия. 

Новите правила за внос и износ на стоки са само един аспект на фундаменталните промени, които настъпиха в Европа след BREXIT, като екипа на АДД „Мургова и партньори“ следи отблизо развитието на новите отношения между ЕС и Обединеното кралство и тенденциите, които ще породят. Имаме за цел да сме в крак с приложимата уредба, за да можем да предоставим на клиентите си възможно най-пълната и актуална консултация в предстоящия динамичен период. 
 

При нужда от консултация или допълнителна информация, можете да се свържете с нас на www.murgova.com