fbpx Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

Във време, когато оборудването, технологиите, финансите са леснодостъпни за всички конкуренти в даден бранш, една компания може да излезе напред само ако успява да подбира и управлява персонала си по най-добрия начин. Това означава създаване на подходяща мотивация и организационен климат.
През 2000 г. е създадена Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Тя е неправителствена организация с нестопанска цел, която подпомага специалистите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В нея членуват над 500 управители на фирми, ръководители на отдели по човешки ресурси в български и мултинационални компании, мениджъри по обучение и развитие, специалисти от консултантски фирми и академични представители. Асоциацията дава възможност за повишаване на професионализма на членовете, като организира работни семинари, конференции, форуми. БАУРЧР е член на European Association for Personnel and Management.
Асоциацията разработи стандарти, в които се посочва
какви знания и умения е необходимо да притежават професионалистите, работещи в

областта на човешките ресурси. Стандартите са създадени в сътрудничество с консултанти от Великобритания, тъй като британските стандарти са признати за водещи в Европа. Проектът по разработката на нашите стандарти е финансиран от Британския съвет в България.
Оценяването по стандартите дава възможност на работодателите за обективен подбор и гаранция за качествата на професионалистите, за по-бързо и ефективно въвеждане на съвременните концепции, методики и инструменти в областта.
Ползата в дългосрочен план ще бъде не само за работещите в професионалната сфера на управлението на човешки ресурси, но и върху цялата икономика на страната ни.
Стремежът на БАУРЧР е да издигне професията така, че тя да се възприема като значима и авторитетна от ръководствата на фирми и организации.
Допълнителна информация
http://www.bhrmda.orbitel.bg