fbpx Защо да предпочетем медиация пред съдебен спор? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо да предпочетем медиация пред съдебен спор?

Защо да предпочетем медиация пред съдебен спор?

Нека направим сравнение между процедурата по медиация, съдебното дело и арбитражното производство, там където това е възможно.

С медиацията се избягва дългото съдебно и не толкова дългото, но по-дълго от сесията по медиация, арбитражно производство. Сесията по медиация се насрочва от страните в удобно за тях време. Продължителността й също се определя от страните – час, два, ако желаят и повече. Един спор може да бъде решен и в една сесия, което зависи само от настройката и волята на страните. Ако се окаже, че на насрочената среща страните не са успели да постигнат консенсус или не са успели да приключат с цялостната процедура, се определя дата за следваща среща, на която да се стигне до споразумение или най-малко до възстановяване на добрите отношенията.

Разходите за сесията по медиация са много по-малки, отколкото за едно съдебно дело. Те се разпределят по принцип между страните или се поемат от заявителя, докато при едно съдебно дело или арбитраж се поемат от губещата страна.

Докато съдебното дело и арбитражът са формални производства, то медиацията е неформална процедура със свободно установени и подлежащи на творческа промяна правила.

Ако в един съдебен процес участието на страните е ограничено и делегирано, то при медиацията те са основни действащи лица. Страните са тези, които активно търсят път за разрешаване на възникналия казус. Медиаторът само ги насочва, подтиква ги да дават варианти за решение на спора и следи за спазването на добрия тон.

В търсенето на изход страните променят и взаимоотношенията си. С помощта на медиатора те успяват не само да преодолеят спорния въпрос и евентуално да стигнат до споразумение, но и да подобрят или възстановят влошените си в следствие на спора отношения. Нещо, което съдът и арбитража нямат за цел. При тях отношенията са на противопоставяне и приключват след процедурата.

При медиацията не се търси виновен. Напротив, работи се на принципа „Печеля, печелиш”. Липсват конфронтацията и конкурентоспособноста. Даже се отива по-далече – с помощта на медиатора цялостната отрицателна настройка и негативизъм, с които страните идват на сесията по медиация, трябва да изчезне, да се уталожи и да се замести с готовност за сътрудничество. Всъщност това е най-важният елемент от ролята на медиатора – да успее да превърне разрушителната енергия, с която страните идват на сесията, в градивна. И на излизане страните да не се чувстват вече противници или врагове, а партньори, независимо дали са подписали споразумение или не.

При медиацията се спазва строга конфиденциалност. Медиаторът и страните са задължени по закон да пазят в тайна всичко онова, което са чули по време на сесията. На сесията по медиация могат да присъстват страните или техни представители и адвокати, ако някоя от страните пожелае.

При съда и арбитража основанието за решение е законът, а при медиацията е интересът на страните. Разбира се, ако не противоречи на закона.

Целта на медиацията е и двете страни да бъдат еднакво удовлетворени, за разлика от съда и арбитража, където едната страна е винаги губеща. И тази удовлетвореност помага на страните при медиацията да стигнат до взаимноизгодно споразумение. За изпълнението на това споразумение те чувстват и морална ангажираност, защото сами са го изковали. Затова и степента на изпълнение на споразуменията е висока и доброволна.

Медиацията се различава и от преговорите. Разликата е в присъствието на трето неутрално лице, медиатор, което подпомага преодоляването на проблемите в комуникацията, изясняването на спорните въпроси, намирането на реалните интереси и съдейства на страните да анализират и договорят взаимноизгодно решение на спора. Предимството на оказаното от медиатора съдействие е, че при възникването на спор, в който сме замесени, рядко можем да запазим неутрално отношение към другата страна. Обикновено сме обременени от взаимни обвинения, гняв, невъзможност да се води спокоен разговор по същество. А медиаторът е този, който следи за спазването на добрите нрави при общуването и така ни тласка към позитивност.

В заключение може да се направи обобщението, че медиацията очовечава решаването на спорове и ни прави по-толерантни към мнението и чувствата на опонента.
 

Facebook коментари