fbpx Пазарът на вино в света | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пазарът на вино в света

етикети


Радослав Радев е роден през 1968 г. в Стара Загора. През 1994 г. получава магистърска степен по право в СУ "Св. Климент Охридски". Три години по-късно завършва факултет "право и политология" към Университета по право, икономика и наука в Марсилия, Франция, както и Университета за вино - Suze-la-Rousse, също във Франция.
От януари до декември 2003 г. Радослав Радев е консултант в GTZ (Германското бюро за техническо сътрудничество), като работи за съставяне на национална стратегия за лозарството и винарството и консултира Изпълнителната агенция по лозата и виното.
В момента той е изпълнителен директор на Винимпекс.

Световният пазар на вино се изчислява на около 100 млрд. щатски долара годишно по цени на дребно. През последните години производството възлиза между 250 и 275 млн. хектолитра годишно, а консумацията - средно около 225 млн. хектолитра. Излишъкът на вино само в Европейския съюз (ЕС) е около 40-50 пъти по-голям от средния годишен износ на България. Всички тези цифри очертават рамката, в която българското винопроизводство се развива и функционира.
От гледна точка на търговията, основната тенденция е, че световната консумация на вино трайно намалява за сметка на консумацията на минерална вода, бира и плодови сокове. До края на 80-те години традиционните винопроизводители като Франция, Италия, Испания и Германия осъществяваха над 85 - 95 % от световната търговия с вино, но в края на 90-те години техният дял е спаднал с около 30 на сто. Тази тенденция се запазва и в началото на XXI век.

Нараства пазарният дял на страните от т.нар. Нов свят - Австралия, Нова Зеландия, Чили, САЩ


(Калифорния), Южна Африка и Аржентина, като този процес е най-силно изразен в страните-традиционни вносители на вино, като САЩ, Великобритания, Скандинавските страни и Канада. Законодателството на Новия свят се характеризира с по-либерална правна рамка на лозаро-винарския бранш. Производителите имат дос-татъчно свобода за експериментиране и новаторство. За първи път през 2001 г. износът на Новия свят надхвърли в стойностно отношение този на Стария свят.
Най-общо казано на пазара се предлагат две големи групи вина - вина с географски произход и вина, означавани с търговски марки.
Първите традиционно се свързват със страните от Стария свят, най-вече с Франция, Италия, Испания и Португалия. Подобна е и концепцията, залегнала в българското винопроизводство.

Определящ за качеството на едно вино, според традиционното разбиране, е неговият географски произход, който го прави уникално и неповторимо

Това виждане до голяма степен предполага, че виното не е масов продукт. А количеството, означено с даден географски произход, винаги е крайно и не би могло да варира според пазарното търсене.
Друга голяма група вина, които се предлагат на пазара, са тези, означени с търговски марки. При тях наложената търговска марка е гаранция за определено качество, което консуматорът очаква да получи. В този смисъл, тези вина са много по-пазарно ориентирани, като тяхното присъствие на пазара се определя от търсенето. Първоначално те бяха считани за приоритет на Новия свят, но през последните години се забелязва ясно изразена тенденция към възприемане на подобен модел и от традиционните производители на вино в Европа. Това не означава, че единият модел се налага за сметка на другия, а по-скоро че е намерен балансът, който позволява "мирното съвместно съществуване" на тези две големи групи.
Докато преди четири-пет години вината, означавани с търговски марки, не надхвърляха 1-2 % от общата реализация, напоследък те

представляват вече над 30
на сто с тенденция за бърз растеж


Друг интересен феномен, който отличава винарския сектор от другите сектори в икономиката, е голямата му фрагментираност. И все пак, тенденцията е към обединяване и окрупняване на компаниите в бранша. Американската компания "Гало", например контролира около половината от цялото американско производство на вино. Очаква се в близките пет години 60-70 % от вината да се продават от няколко транснационални компании.
Рязко нарастват инвестициите в лозарство и научно-изследователска дейност, най-вече в Чили, Австралия и САЩ. Инвестиции във винопроизводството на Новия свят в много от случаите се правят от мощните европейски и американски производители.
Налице е и процес на концентрация на търговията с вино - в Европа около 80 % от търговията се осъществява от 20 големи търговски вериги.

"Винимпекс" ЕАД е 100% собственост на компанията "Белведере България". Дружеството е изключителен представител на избите "Домейн Менада", "Домейн Сакар" и изба "Оряховица", чиито вина се продават добре на пазарите в Полша, Германия, Швеция, Финландия, Литва, Латвия, Чехия, Полша, Словакия, САЩ, Великобритания. Във Финландия, Чехия и Словакия, "Винимпекс" има най-голям пазарен дял сред внасяните български вина.


Продължава тенденцията на спад на консумацията на нискокачествени вина, като същевременно се увеличава търсенето на качествени вина, основно червени чисто сортови.

В ниските ценови групи има свръхпредлагане и е налице ожесточена конкуренция

Силно е присъствието на вината на Новия свят, както и Южна Франция, Италия и Испания. Това е сегментът, в който се продават преобладаващата част от българските вина.
В средните ценови групи е налице сравнително равновесие между търсенето и предлагането с тенденция към свръхпредлагане. Консуматорът е сравнително образован, като съотношението цена-качество има водеща роля при неговия избор. Консуматорът на тези нива обаче е любопитен, силно повлиян от модата и склонен да опитва нови продукти. Най-широко са представени вината на Новия свят, както и на Южна Франция, Италия и Испания. Спорадично е присъствието на продукти от България.
Във високите ценови групи има предлагане, което не винаги отговаря на търсенето. Консуматорът е с висока винена култура, силно пристрастен към определени региони или производители.
Предлаганите вина са луксозен продукт, консумацията им е елемент от определен стандарт на живот и представлява комплексно изживяване, а не просто пиене
На тези ценови вина Старият свят определено доминира, въпреки че трайно се настаняват и вина от Новия свят (Калифорния, Австралия).
Основните български конкуренти в очертаната по-горе пазарна среда са Франция, Италия, Испания, Португалия, Чили, Австралия, Нова Зеландия, Аржентина и Южна Африка. Делът на България в световния винен пазар е около 2 % и тя е между 15-те водещи световни винопроизводители. Български вина се изнасят от ограничен брой компании, като четири-пет фирми осъществявят над 80 % от експорта. Виното е сред 10-те най-изнасяни български продукти с повече от 2 % среден дял от експорта в стойностно изражение.
Българските вина се продават в ниските ценови групи. Те нямат собствена пазарна ниша и облик. Поради нарушаване на баланса в съотношението цена-качество през последните години е налице траен спад на продажбите на традиционните пазари - Великобритания, Германия, Япония, Швеция.

От средата на 80-те до средата на 90-те години българското вино беше на мода сред определени групи от населението на Великобритания

Напоследък пазарният ни дял рязко се свива - стилът на винопроизводството у нас не успява да следва модните тенденции в консумацията
Все още е сравнително успешно българското присъствие на скандинавските пазари. Това до голяма степен се дължи на системата на продажби на дребно в Швеция, Норвегия и Финландия, където една от задачите на държавните монополи е да осигурят на консуматора продуктово разнообразие.
В Русия и пазарите на страните от ОНД българското присъствие беше силно намаляло поради редица субективни и обективни причини през
90-те години на миналия век, като основен фактор е неблагоприятният външно-търговски режим. През последните две години се наблюдава обратна тенденция, като българският износ, особено за Русия, трайно нараства. По предварителни данни за 2004 г. той достига около 30 млн. литра.
Традиционно силен пазар за България е Полша, където навлязоха големи френски, английски и германски вериги хипермаркети. И на този пазар се наблюдава тенденция към увеличаване на износа на българско вино.


За контакти:
София, ул. "Лавеле" 19
тел.:02/ 981 97 37, e-mail: radev@vinimpex.bg