fbpx Как да си отгледаме кадри? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да си отгледаме кадри?

Как да си отгледаме кадри?

От години всички заинтересовани страни в туризма бият камбаната, че няма качествени кадри, които да работят в този сектор. Драмата особено се засилва през летния сезона. Наскоро в едно телевизионно интервю г-н Димитър Димитров, председател на Браншова асоциация на хотелиерите и ресторантьорите – регион Североизточна България обяви именно, че най-големият проблем за този сезон са КАДРИТЕ. Те е били некомпетентни, необучени, не знаели чужди езици, а хотелите и заведенията нямали време да ги обучават. Изводът от това е, че не може да се предлага обслужване на световно ниво, когато всяка година се налага обучаване на нови хора. Със сигурност проблемът не може да се реши с магическа пръчка и са нужни целенасочени усилия, за да има резултати. Бих си позволил да дам някои практики, прилагани от хотели и заведения, които дават реални резултати:

- Да станат партньори или спонсори на Професионални гимназии и училища, колежи и институти с туризъм, и да моделират заедно кадрите на най-близко до очакваното ниво на подготовка.

- Да сключат договори за стипендии или издръжка с перспективни ученици от професионални училища с туризъм и студенти от колежи и институти, и да ги развиват професионално.

- Да посещават ежегодните професионалните конкурси за бармани, готвачи, сомелиери и училища с туризъм, където могат да видят кадрите на какво са способни.

- Да си партнират с професионалните асоциации и да получават от тях съдействие за стандарти за обслужване, по които сами да обучават новопостъпилите.

- Да ползват професионални организации и асоциации за оценка на потенциала на обекта и актуализиране на концепцията му.

Да ползват екипи от професионални организации за обучения и преквалификация на назначени кадри

- Да прилагат комбинация от няколко от тези практики дългосрочно и планирано.

Професионалните училища и асоциации в България са системи за обмен на информация и всеки ден има запитвания за работа и кадри. Асоциациите на бармани, готвачи и сомелиери работят с професионалните училища, водят обучения и има обучени кадри, професионалисти и обучаващи. Има и експертни компании, към които хотелите и заведенията могат да се обърнат за съдействие. Всеки определен проблем има решения. Просто трябва да се работи за тях!