fbpx Завърши подготовката на Програма за София за следващите 7 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Завърши подготовката на Програма за София за следващите 7 години

Софияплан завърши работата по подготовката на Програма за София — плана за интегрирано развитие на Столична община в периода 2021-2027.

Програмата вече е публикувана в сайтовете на Софияплан и Столична община и ще бъде представена от екипа за обществено обсъждане на 14 октомври. Програма за София включва 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности, обобщени в 7 групи, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години.

На база редица изследвания и анализи, проведени в хода на подготовката ѝ, и вече приетата дългосрочна Визия за София с хоризонт 2050, Програмата формулира визията за развитие в следващите 7 години, според която Столична община цели да стане стане по-адаптивна и устойчиво развиваща се, приобщаваща и многообразна община, фокусирана върху икономиката на знанието, и предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда. 

Програма за София е създадена в периода май 2020 — септември 2021 от общинското предприятие Софияплан, което отговаря за стратегическото и пространствено планиране на Столична община, в колаборация с десетки външни експерти. Целта на документа е да насочва инвестиционната политика на общината в следващия програмен период на Европейския съюз от 2021 до 2027.

“Планирането и управлението на територията е комплексна и непрекъсната дейност за решаване на социални, екологични и и икономически предизвикателства в града“, обяснява директорът на “Софияплан” Любо Георгиев. “Чрез изготвяне и впоследствие прилагане на стратегии, планове и програми можем да постигнем по-добра координация на действията на община, бизнес, НПО сектор и граждани. Само така ще намерим начин да използваме по-ефективно наличните ресурси, за да постигаме общите цели. Затова и в създаването на Програмата работихме интензивно с много външни за общината структури и експерти и включихме в процеса хиляди граждани чрез проведените изследвания и срещи.”

Повече за съдържанието, целите и процеса по създаване на Програма за София можете да видите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/

Публичното представяне ще се състои онлайн на 14 октомври от 17 ч.