fbpx евро | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

евро

„Влизането на България в еврозоната е положително, тъй като сега не се възползваме от предимствата на единната валутна зона, а де факто левът е тясно обвързан с еврото в режима на валутен борд.
Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват повишаване на лихвените нива в САЩ чак през декември, последвано от период на преоценка, който ще съвпадне със следващо повишение в средата на 2017 г.
Специалистът в онлайн търговията и инвестициите в различни активи Saxo Bank(, обяви своите „скандални предвиждания“ за предстоящата година.
Една от основните тенденции, наблюдавани през 2012 г., е приближаване на лихвените нива по ипотечни кредити в лева и евро и увеличаване на броя отпуснати ипотечни кредити в лева спрямо тези в евро. Това отчитат от УниКредит Булбанк. Средният размер на ипотечните кредити намаля от 75 хил. лв.
Благоевградското село Черниче спечели наградата за „Евросело на 2012 г. Призът беше заслужен за двата успешно реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони – за реконструкция на ВиК мрежата и за ремонт на улиците. Селото е с 1000 жители, но пък е усвоило 6 млн. лв.
Около 7% е средният за страната спад на цените на жилищата през 2011 г. спрямо предходната 2010 г. Пазарът през изтеклите 12 месеца се е задържал без драстични промени, като през целия период налице са били по-скоро позитивни тенденции.
1213 млн. евро се отпукат за регионалните генерални планове за ВиК системите.  20% от средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, а останалите - със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.
Най-много от купувачите на пазара на жилищни имоти тази година са планирали да отделят между 50 и 80 хил. евро за покупка. Те формират 40% от търсенето в този сегмент. След тях се нареждат домакинствата с бюджет между 80 и 120 хил. евро и под 50 хил.
Очакванията на валутните специалисти от УниКредит Булбанк са, че през тази година волатилността на валутните пазари (терминът „волатилност” показва доколко стойностите на една променлива през различни времеви интервали се доближават до средната стойност за конкретния интервал – източник БНБ) ще оста
Спадът на цените на жилищата вече не е новина, но това се оказва недостатъчно, за да донесе успокоение на пазара. Всички участници считат, че сега е най-подходящият момент за сключване на сделка, но липсата на достатъчно информация и яснота води до масово желание за надлъгване.