fbpx ТЕЦ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Финансовата пропаст в енергетиката е наистина много сериозна и няма как да бъде преодоляна без участието на всички заинтересовани страни.
 „Почти всички топлофикации не са изплатили задълженията си към „Булгаргаз“ ЕАД. Това са търговски взаимоотношения между дружествата.
До края на годината загубите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се очаква да достигнат 30 млн. лв.
Асоциация Активни потребители призовава собствениците на Топлофикациионните дружества да отпишат старите дългове, но пък да започнат навреме да събират актуалните си вземания.
„Топлофикация Бургас” сключи договор за ремонт на мощностите с водещия световен производител на когенератори – компанията „Вартсила”, която ще извърши реконструкция и ще достави резервни части за ремонт, при отработени 40 000 часа на шестте газо-бутални двигатели на инсталацията за комбинирано произ
«Топлофикация Шумен» бе прехвърлена с министерско решение на местната община. Основната причина за това е заявен интерес от страна на дружеството „Титан пауър” АД пред общината за инвестиции в съоръжения за когенерация.