Финансовата пропаст в енергетиката трява да се преодолее

Финансовата пропаст в енергетиката е наистина много сериозна и няма как да бъде преодоляна без участието на всички заинтересовани страни. Затова диалогът и обединяването около принципи и работещи решения е залог за успех на реформите в сектора. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в деветата годишна среща на бизнеса с правителството.

Повече от 3 млрд. лева е натрупаният дефицит в НЕК, а текущият само за 2014 г. е 598 млн. лева, илюстрира ситуацията министър Петкова. Това обуславя необходимостта от спешни решения, които да нормализират работата на отрасъла. Пред участниците във форума министър Петкова очерта пакет от мерки, по които работи Министерството на енергетиката, обединени в две основни групи – такива, които осигуряват финансово оздравяване на сектора и мерки за енергийна независимост на страната.

Предоговарянето на условията по дългосрочните договори с ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“ е една от мерките в първата група. „Имаме добър диалог и разбиране от страна на нашите американски партньори, които са и едни от най-големите инвеститори в енергийния сектор“, подчерта министър Петкова и изрази надежда, че до края на март ще има положителни резултати от тези преговори.

Ревизията в основните предприятия от сектора е друга изключително важна задача, която трябва да даде яснота за реалното състояние и необходимостта от последващи решения. По думите на министър Петкова в момента текат ревизии в НЕК и топлоелектрическите централи от комплекса „Марица Изток“ и поетапно ще бъдат възлагани и в други дружества от сектора.

Един от основните приоритети и фокус в работата на Министерството на енергетиката по отношение на енергийната независимост е разработването на собствени находища на енергийни суровини. Министър Петкова припомни пред участниците във форума стартиралите процедури за търсене и проучване в блоковете „Силистар“ и „Терес“ в черноморския шелф. Първоначалните геоложки проучвания там дават основание за оптимистични очаквания за сериозен добив. По думите на министър Петкова вече има заявен интерес за участие в конкурса от водещи компании в сектора.

Изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави ще гарантира енергийната независимост на страната и това мотивира активната работа на правителството за тяхната реализация, подчерта министър Петкова. Тя съобщи за взетото в началото на годината решение за подписване на ново споразумение за развитието на проекта за междусистемна връзка с Гърция, която ще осигури реална диверсификация не само на маршрута, а и на източниците на доставка на природен газ за България, Югоизточна Европа и ЕС. Отчитайки геостратегическото значение на този проект, българската страна счита, че той би могъл да получи европейско финансиране, дори за цялата му стойност. Този въпрос вече бе поставен пред нашите европейски партньори при срещата с вицепрезидента на ЕК Шефчович през миналата седмица и получихме разбиране за това, поясни министър Петкова и съобщи, че очаква до края на май да бъде взето окончателно инвестиционно решение за проекта. Това е ясен сигнал за намеренията на правителството в тази посока, заключи министър Петкова.