fbpx Бяла книга за онлайн брендига и рекламата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бяла книга за онлайн брендига и рекламата

Бяла книга за онлайн брендига и рекламата

Комитетът по бренд рекламата към Интерактив Едвъртайзинг Бюро Европа (IAB Europe) анонсира излизането на Бяла книга “Бренд рекламата и диджитал” на своя уеб сайт: www.iabeurope.eu. Обстойностен и подготвен от авторитетен източник докладът е от изключителна важност за всеки, който е свързан с онлайн брендига и рекламата, една от малкото области на рекламата, която не само, че не е стагнирана в периода на рецесията, но отбелязва значителен ръст.

Бялата книга е първият проект на IAB Europe и има за цел да докаже и да промотира уеб, като средство за брендинг, както и да образова читателите за силата и стойността на Интернет за бренд рекламодателите.

Базирайки се на огромното търсене от страна на рекламната индустрия за повече подробна информация, проучвания и добри практики, които да затвърдят силните страни на дигиталната реклама за онлайн бреднинга, книгата предоставя една холистична гледна точка за измеримостта, форматите, таргетирането и крос-медиите и полезни доказателства за това как дигиталните кампании поддържат бренда. Изводите се базират на прозрението, анализа и опита на най-респектираните играчи на пазара, рекламодатели, компании за проучвания и доставчици на услуги в онлайн индустрията.