fbpx Капман Капитал отбелязва 10 години инвестиционна дейност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Капман Капитал отбелязва 10 години инвестиционна дейност

С доходност от 8,03% на годишна база договорен фонд Капман Капитал отбелязва 10 години активна инвестиционна дейност на българския фондов пазар .

Това е и най-добрия резултат от началото на публичното предлагане, отбелязан от балансиран договорен фонд, според официални данни от сайта на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД).

„За своите 10-години активно участие на пазара преминахме през различни етапи – както на възходи, така и на безпрецедентни спадове. Настоящата инвестиционна среда изисква много по-голяма динамичност, адаптивност и гъвкавост – качества, които вярваме, че имаме като мениджъри и които ще продължим да доказваме във времето. Благодарим на всички, доверили средствата си при нас. Стремежът ни и занапред ще бъде да отговорим на очакванията на клиентите си и да реализираме добър доход за тях.“- коментира Николай Ялъмов – изпълнителен директор на „Капман Холдинг“ АД.

Нетните активи на фонда с балансиран инвестиционен профил са в размер на 6,9 милиона лева. Доходността от началото на тази година възлиза на +14,43%, а за предходната 2013г. Капман Капитал отчита +15,17%.

Приоритетен дял в портфейла на Капман Капитал имат инвестициите в акции, които са в размер на 47,34%. Паричните средства и техните еквиваленти заемат 19,65% от портфейла, 17,31% са вложени в други колективни инвестиционни схеми, 11,01% е делът на корпоративните облигации, а 4,69% този на вземанията.

Фондът започна дейността си на 28 септември 2004г., като за последните две години се отличава като една от най-високодоходните колективни инвестиционни схеми сред сродните му по риск. Анюализираната доходност от началото на публичното му предлагане е 8,03% (към дата на последна котировка 23.09.2014г.)