доходност

20 Август 2018

Все още инвестицията в недвижим имот е с най-добра доходност

Пазарът на недвижими имоти през последните няколко години е наситен с много динамика и това е напълно логично предвид факта, че търсенето няколкократно надвишава предлагането. Това налага стартирането и реализацията на много нови строежи, което от своя страна повишава цените на новите имоти....
20 Декември 2016

2017 г. - една добра и две лоши новини за световната икономика

„Има два типа проблеми в живота – политически, които са неразрешими, и икономически, както са неразбираеми“, според сър Алек Дъглас-Хоум, който за кратко е министър-председател на Великобритания през 60-те години на 20. век. Той не е грешал напълно. През последните години начинът...
03 Декември 2015

Доходност на имотите в София през 2015 г.

През 2015 г. недвижимите имоти и особено тези в София заеха мястото, което им принадлежи, а именно на едни от най-сигурните активи за средносрочно и дългосрочно вложение. Освен това, имотният пазар в столицата се възстановява и дава възможност за нарастване на стойността на направената инвестиция в...
29 Септември 2014

Капман Капитал отбелязва 10 години инвестиционна дейност

С доходност от 8,03% на годишна база договорен фонд Капман Капитал отбелязва 10 години активна инвестиционна дейност на българския фондов пазар .Това е и най-добрия резултат от началото на публичното предлагане, отбелязан от балансиран договорен фонд, според официални данни от сайта на Българската...
28 Март 2012

Бремето, наречено „такса за битови отпадъци”

Инвестицията в недвижими имоти се счита за една от най-консервативните, наред с тези в благородни метали и държавни ценни книжа. Въпреки това, придобивайки недвижим имот с инвестиционна цел, с очакване, че ще се получи незабавна и голяма възвращаемост, често може да се окаже доста подвеждащо за...
15 Август 2011

Златото – страх и привързаност

 За инвестиралите в злато месец юли беше изключително успешен. Златото подобри ценовите си рекорди в редица валути като щатски долар, евро, британски паунд, канадски долар, южноафрикански ранд и индийска рупия. Само за месец жълтият метал се покачи с впечатляващите 9.9 % в евро. Но кои са...
16 Януари 2004

Застраховане на финансов риск - неразбраната необходимост

Какво значи "хеджиране" и има ли почва у нас?
На разбираем език терминът означава застраховане от даден вид риск - валутен, лихвен, фондов или стоков. Хеджингът възниква, когато едно лице, изложено на риск, се стреми да елиминира опасността, като заема обратна позиция в един...