fbpx ТЕЦ Бургас започва реконструкция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ТЕЦ Бургас започва реконструкция

„Топлофикация Бургас” сключи договор за ремонт на мощностите с водещия световен производител на когенератори – компанията „Вартсила”, която ще извърши реконструкция и ще достави резервни части за ремонт, при отработени 40 000 часа на шестте газо-бутални двигатели на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия /когенерация/. След реконструкцията се очаква повишение на електрическата ефективност на всеки един двигател с около 3-3.5%. Ще се увеличи и тяхната мощност с около 3%, което ще доведе до намаляне на разходите за гориво.
Материалите за реконструкцията на първия двигател ще бъдат доставени в края на месец ноември, а самата реконструкция ще се извърши през януари 2012 г. Поетапно, в следващите месеци, ще се доставят материалите и за останалите пет двигателя. Реконструкцията на последния двигател ще приключи в началото на септември 2012 г. Общата нвестиция за реконструкцията на шестте двигателя на инсталациите за когенерация е 1 300 000 евро.