fbpx Лидл България има над 700 700 сертифицирани продукта в асортимента си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лидл България има над 700 700 сертифицирани продукта в асортимента си

Водеща снимка
Да

Лидл България има над 700 700 сертифицирани продукта в асортимента си

20% ръст на сертифицираните продукти и сертифицирани суровини в продуктите собствена марка на Lidl отчита Лидл България във втория си Доклад за устойчиво развитие за периода 2018-2019 г. Техният брой в постоянния асортимент на веригата се е удвоил спрямо 2017 г., достигайки общо над 700 такива продукта в постоянния и акционен асортимент на компанията към края на 2019 г.

Устойчивият подход на компанията започва още на етап суровини, като фундаментален за хранителния сектор. Лидл България е сред първите, въвели изискването всички плодове и зеленчуци да бъдат от сертифицирани по световния стандарт за качество GLOBALG.A.P. производствени процеси до края на 2019 г. Така веригата допринася за това те да са продукт на безопасно и по-устойчиво земеделско производство.

Отговорното отношение към ресурсите намира отражение и на етап производство, където Лидл България отчита редица мерки в посока намаляване употребата на пластмаса. Освен намалението на теглото на тарелките за прясно место през 2018 г., с което се спестяват 30 тона пластмаса годишно, компанията стартира през 2019 г. и проекта си за промяната на опаковките за прясно месо от собствената марка „Порция свежест“ към рециклируеми такива, съдържащи над 90% рециклиран материал. Щадящите околната среда опаковки потребителите могат да разпознават и по логото „Опаковано отговорно – опаковано с грижа за околната среда“. 

На етап операции и процеси, компанията предприема систематични мерки за управление въздействията си върху околната среда. Дългосрочна мярка за постигане на енергийна ефективност е сертифицирането по ISO 50001 на всички 100 построени към 2019 г. магазини, логистичните бази и централния офис на Лидл България.

Като неизменна част от устойчивото управление, компанията отбелязва и прогреса си по отношение отговорността си към служителите. Докато по данни от първия доклад към края на 2017 г. всеки десети служител е получил възможност за кариерно развитие, то към края на 2019 г. всеки пети служител се е възползвал от тази възможност. Компанията въвежда и фокусирани програми за служителите в подкрепа на баланса с личния им живот, сред които работа от разстояние и гъвкаво работно време.

В последния етап от веригата за създаване на стойност, компанията отбелязва прогреса си по отношение на продуктите и отговорността към обществото и околната среда. Към края на 2019 г. компанията предлага над 700 сертифицирани продукта в постоянния си и акционен асортимент, изпълнявайки целта си за 20% увеличение на сертифицираните продукти собствена марка спрямо 2017 г.

В сферата на корпоративната социална отговорност компанията продължава да реализира редица инициативи в полза на околната среда и обществото. Най-голямата сред тях е социално-отговорната инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“, която за трите си издания между 2017 и 2019 г. успява да набере фонд от 545 000 лв, с които финансира 73 проекта и инициативи в цялата страна.