Български предприемачи могат да ползват словенски опит за успешен бизнес

Български предприемачи ще могат да се възползват от опита на успешни словенски бизнесмени, ментори и експерти от различни области на бизнеса, както и да се включат в бизнес пътувания до Словения. Целта е да повишат своите знания и умения за управление и да се запознаят с действащи и приложими в практиката методи за бизнес израстване. Възможности за това предоставя проектът „Иновативни знания без граници”, изпълняван от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Програмата, която ще продължи до края на април 2013 г., включва провеждането на тематични работни срещи в Словения и България, участие в двустранни бизнес срещи и конференции, както и в регионалната конференция на CEED мрежата, която всяка година се провежда в различна страна. Проектът е отворен за предприемачи, стартиращи компании, собственици и мениджъри на малки и средни предприятия, ментори, инвеститори и хора със силен предприемачески дух, желаещи да стартират бизнес, стана ясно днес при представянето на проекта.

Освен опита, който ще получат от словенските предприемачи, участниците в проекта „Иновативни знания без граници” ще имат възможността да осъществят контакти с инвеститори, рискови фондове и бизнес ангели, с клиенти и партньори в чужбина, както и да се запознаят с добри практики за излизане на международни пазари.

Първата от работните срещи ще се проведе в Словения в началото на месец септември, като на нея ще бъде разгледана темата за успешното управление на компаниите, развитието на пазара и управлението на проекти. На следващите събития, които ще се проведат в месеците от октомври до февруари, ще се обсъди финансирането на растежа и развитието на компании, позиционирането на продукти на пазара, управлението на бързо растящи компании, начините за определяне на бизнес модела така, че той да предоставя продукт или услуга с висока стойност, както и продажбите и успешното управление на корпоративния жизнен цикъл на компаниите.

Моля коментирайте