fbpx Финансиране за агро производители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиране за агро производители

Успоредно с подготовката по откриването на новия земеделски сезон, ПроКредит Банк стартира кампания за финансиране на агро производители. Банката предлага специализирани кредити за земеделски производители до 150 000 лв. за инвестиционни цели или оборотни средства за закупуване на горива, торове, семена, препарати и др.
Лихвеният процент по земеделските кредити на ПроКредит Банк се определя на база сумата на кредита, срока му и обезпечението. Лихвата за кредити над 10 000 евро е плаваща, като се формира от съответния индекс в зависимост от валутата на кредита (в лева – SOFIBOR, в евро – EURIBOR) и надбавка. Всеки стопанин сам избира начина, по който да обслужва своя кредит. Банката предлага възможност за изплащане на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността му.
Земеделските кредити на ПроКредит Банк са предназначени за малки и средни регистрирани земеделски производители или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция, селскостопански дейности или услуги. Необходимо е производителите да имат поне една стопанска година опит в областта на земеделието. Фермерите могат да кандидатстват за кредит само срещу лична карта и код по БУЛСТАТ/ЕИК.
Освен специализираните агро кредити, земеделските производители имат възможност и за по-гъвкави финансови решения като бизнес овърдрафт и кредитна линия. С използването на тези продукти, те имат възможност до всяко време да разполагат с предварително договорени средства и да заплащат лихва само върху усвоената част от главницата. Бизнес овърдрафтът и кредитната линия фермерите могат да подновят до 5 години.