Има ли капацитет фирмата ви за управление на европроект?

Има ли капацитет фирмата ви за управление на европроект?

Безспорно европейските фондове са “свеж въздух” за продължаване живота и развитието на една фирма в условията на много стеснени пазари. Но управлението на един проект е доста сериозна работа и изисква предварителен много точен разчет на възможностите за управлението му. Най-вече трябва да се има предвид, че парите, по проект, който сте спечелили първо няма да получите веднага и освен това разходването на всяка една стотинка по ще се следи много стриктно.

Капацитет на фирмата за обслужване на дейностите по проекта

След написването на проекта, с който ще се кандидатства за финансирането отговорните ръководители във фирмата трябва много внимателно да прочетат съдържанието и да обърнат особено внимание на отбелязаните в проекта крайни резултати, индикаторите за измерването им, времето за изпълнение на всяка дейност и периода, в който е заложена за изпълнение. Това, което е написано в тази част на проекта, ще трябва да бъде изпълнено абсолютно точно. Това са ангажиментите, който фирмата поема да изпълни. Трябва да се има предвид, че всяко изменение в графика се съпътства със уведомяване на изпълнителната агенция и искане на одобрение, т.е. при необходимост от промяна, трябва да се предвиди поне месец преди промяната, за да има време за одобрението й. Промяна в резултатите и индикаторите, не може да бъде правена. При неизпълнение на някой от резултатите или индикаторите може да се счете, че има неизпълнение на целия проект и да се откаже финансиране на всички дейности.
Най-често се случва така, че при писането на проекта ръководителите оставят изцяло консултантската организация да определи крайните резултати. До голяма степен крайните резултати наистина трябва да съответстват на приоритетите и целта на програмата и консултантската организация може да ги оформи по подходящият начин.

Ръководителите трябва да са наясно, че каквото е написано ще трябва да бъде изпълнено

Консултантската организация едва ли може да прецени, дали фирмата кандидат има капацитета и възможностите да постигне тези резултати. Това е отговорност на ръководството на фирмата. Именно затова преди да се подаде проектът е необходимо ръководителите да огледат всичко написано и добре да осмислят така обявените крайни резултати постижими ли са за тях. В случай, че изпитват сериозни колебания, консултантската фирма ще им предложи друга формулировка или подход, който да е реалистично изпълним за фирмата.

Финансов капацитет на фирмата

Със сигурност финансовият аспект при осъществяването на проекти по оперативните програми е един от най-важните. Още в началото ръководителите трябва да преценят дали могат да осигурят съучастието със собствени средства в проекта. Това обаче съвсем не е достатъчно.
За да се минимизира риска по осъществяване на проекта трябва да се има предвид, че винаги първо се изразходват фирмени средства, за да се осъществят конкретните дейности по проекта и едва след одобрение на етапа от изпълнителната агенция безвъзмездната помощ се превежда по сметка на фирмата. Вече има доста практика по проектите и със сигурност можем да кажем, че не бива да се разчита на кратки срокове за получаване на финансирането.
И още нещо много важно. Това, че етапът е отчетен и все още не са получени пари по него, съвсем не означава, че ще бъде удължен срока за изпълнение на следващия етап.

Важно! Фирмата трябва да е подготвена да финансира със собствени средства и следващия етап по плана, който е одобрен и да не разчита на парите, които трябва да получи за приключения етап, като единствен източник на средства.

Тези средства със сигурност ще бъдат получени от фирмата, но в повечето случаи доста след като й са били спешно необходими. Такава е реалността и е необходимо ръководителите да се подготвят предварително. Ако не го направят има съвсем реална опасност да не успеят да спазят сроковете поради липса на средства и това да доведе до загуба на финансирането по приключените етапи и до провалянето на проекта.
Добрата новина е, че все пак голяма част от средствата за реализиране на бизнес идеята се отпускат безвъзмездно на фирмата и всички усложнения могат да се намалят значително при предвидливо и гъвкаво управление на проекта. Това е посоката, в която е добре да работят фирмите, за да могат да се възползват от възможностите по оперативните програми и същевременно да си спестят голяма част от проблемите.
 

Facebook коментари