fbpx Европрограми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европрограми

Български фирми използват субсидии по европрограми, за да се представят на Международния технически панаир в Пловдив.
Владислава Арсова, Ръководител „Европейски програми” в МКБ Юнионбанк
При 99% от развитието на бизнеса, в един момент, е задължително получаването на “финансова инжекция” от външен източник, която да даде тласък за развитието му. Но в днешните кризисни дни, търсенето и използването на тази “инжекция” е нож с две остриета.
Безспорно европейските фондове са “свеж въздух” за продължаване живота и развитието на една фирма в условията на много стеснени пазари. Но управлението на един проект е доста сериозна работа и изисква предварителен много точен разчет на възможностите за управлението му.
В условията на криза оперативните програми са източник за финансиране. С тяхна помощ фирмите могат да получат средства за реализиране на идеите си. Но както обикновено, нещата не са толкова безпроблемни както изглеждат на пръв поглед.
Как успешно се управлява винарска изба в България днес, как се инвестира в иновации, така че производителят да запази пазарните си позиции и да бъде конкурентоспособен? За чакането на субсидията, за стагнация на пазара и намалените обеми на износ, за рисковете, за новите идеи, за любовта и всеотдайността във винопроизводството разказва пред “твоят БИЗНЕС” Росица Кючукова, собственик на винарска изба “Вила Винифера”.
EUGA или European Union Grants Advisor е инициатива на Майкрософт, която стартира преди 4 години в Испания, Полша и Франция, след което разширява своя обхват и в момента действа в общо 26 страни членки и асоциирани членове на Европейския съюз. Глобалната й мисия е да стимулира растежа на икономиките, да повиши заетостта и да подпомогне иновациите.
Рамковата програма за “Конкурентоспособност и иновации” (CIP) има за цел да насърчава конкурентоспособността и иновативността на малките и средни предприятия в Европейския съюз в съгласие с Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Координира се от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) към Европейската комисия. Мерките в програмата подпомагат иновативни дейности на фирмите в сферата на информационните технологии, екологичните технологии и възобновяемите енергийни източници.
В ситуация на финансова и икономическа несигурност, когато всички анализатори - и наши, и чужди, се опитват да дефинират мащаба, предполагаемата продължителност и пораженията от кризата и, когато в резултат на същата тази криза банките проявяват повече предпазливост при отпускане на кредити, все още има възможности да финансирате своя бизнес. Това са Оперативните програми на ЕС, отворени за набиране на проектни предложения от 2007 до 2013 г.
Въпреки положителни резултати, България остава най-бедната страна в Европейския Съюз. По данни на НСИ, размерът на реалния брутен вътрешен продукт на човек (при ППС) за страната е едва 37.1% спрямо средния за ЕС. Големите разминавания в доходите са израз на съответни различия в ефикасността на икономиката и използването на обществените фондове, дължащи се на по-ниско качество и начин на функциониране на материалната, административна и трудова база.
Една от мерките, включена в Програмата за развитие на селските райони, подпомага проекти на млади фермери, за да се улесни процесът на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства и модернизиране на земеделските стопанства на млади фермери.