fbpx Компаниите правят компромис с предложенията към клиентите заради икономически натиск | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компаниите правят компромис с предложенията към клиентите заради икономически натиск

61% от европейските финансови директори кават, че е трябвало да направят или обмислят да направят компромиси с клиентското изживяване, за да оцелеят в настоящата икономическа среда. 48% от тях казват, че за да се справят с по-тежката икономическа обстановка, е трябвало да намалят броя на техните продукти. 33% от всички бизнес лидери (C-Suite) са съгласни, че ще трябва или да направят компромис с консистентността на услугите, или с възможностите за персонализиране. Това показва Докладът “В съзнанието на финансовия директор: Растеж без компромиси” на Payhawk, който разглежда конкретните предизвикателства и изисквания, пред които са изправени финансовите директори през настоящия период на политическа и икономическа несигурност

Видимостта и контролът ще бъдат обаче ключови предизвикателства за поддържане на устойчив растеж.

58% от бизнес лидерите са съгласни, че най-голямото предизвикателство пред финансовите директори е ефективното управление на финансовите рискове, докато едновременно търсят възможности за растеж.

Преодоляването на тези предизвикателства обаче се оказва трудно, тъй като 63% от всички финансови директори и 70% от всички информационни директори считат централизирането на контрола и общия поглед върху всички детайли за „изключително предизвикателство“.

Това се потвърждава от повече от 96% от респондентите, които казват, че придобиването на поглед върху останалата част от бизнеса, за да разберат как работят другите отдели, е „изключително“ или „много сериозно“ предизвикателство.

Как приоритетите за финансовите директори се изместват в търсене на гъвкавост

Днес финансовите директори пренареждат своите приоритети и очаквания, за да обхванат широк набор от тенденции и съображения. 77% нареждат сред своите три приоритета по-доброто планиране, подобряването на показателите и оптимизирането на разходите.

В допълнение, над 40% от респондентите споделят, че не са сигурни дали тяхната финансова функция е достатъчно гъвкава, за да помогне на организацията да расте в настоящите икономически условия.

Интересно е, че всеки пети информационен директор, анкетиран във всички региони, смята, че финансовите директори остават недооценени в своята работа, което предполага, че въпреки нарастващата им отговорност, значимостта на техния принос продължава да се пренебрегва в някои сфери.

Финансовите директори заемат все по-стратегическа позиция в управлението на компаниите и им се налага да прилагат нови мерки, за да помогнат на бизнеса да избегне сериозен компромис с предложенията към клиентите, качеството на продуктите или нивото на обслужване. Няколко подхода биха им помогнали да са по-успешни. Анализът на данните за разходите би послужил  за отбелязване на пропуснатите възможности за тяхната ефективност, а прилагането на строги мерки за контрол на разходите - за да вземат по-добре обосновани решения за спестяване на разходи и да подобрят точността на данните за стратегическо планиране.