fbpx Все още няма охлаждане на жилищния пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Все още няма охлаждане на жилищния пазар

За да се сдобие със средно за страната жилище от 81 кв. м. през 2022 г. домакинство със средни доходи е нужно да спестява брутния си доход в продължение на 6.7 г. Това е умерено по размер влошаване спрямо 2021 г., когато средната за българската икономика стойност на съотношението цена на жилища спрямо доходи на домакинствата е било 6.1 пъти. Това сочат данните в последния доклад за достъпността на жилищата на икономистите на УниКредит Булбанк. Същевременно се запазват и значителните диспропорции в достъпността на жилищата между големите и средните градове. Най-недостъпни остават жилищата в София, където под 10% от домакинствата с най-високи доходи могат да си позволят жилище през 2022 г. В Пловдив и Варна – жилищата са достъпни за едва 10% от домакинствата.

През 2023 г. делът на кварталите с двуцифрено съотношение доходи спрямо цени достига 35% от всички квартали в София. Това представлява известно увеличение спрямо година по-рано, когато делът на кварталите с двуцифрено съотношение цена спрямо доход е 31%. Този резултат сочи за наличието на значителен дял локации с прекалено надценени жилища през 2023 г., тъй като в периода 2013 г. - 2015 г., когато цените в София са близки до равновесните, делът на локациите с двуцифрено съотношение цена спрямо доход остава близък до нулата.  

Според изчисленията на икономистите, за да се върне пазара отново към равновесие, при условие че доходите останат без промяна, е необходим спад в цените на жилищата в София от 47%. Обратното, ако цените на жилищата останат фиксирани и целият преход към равновесен пазар се осъществи само чрез увеличение на доходите, последните трябва да нараснат с цели 89%. Ако се екстраполират исторически отчетените темпове на нарастване на доходите на домакинствата в София през последните пет години, такава корекция би отнела близо десетилетие, в което доходите ще трябва да се увеличават, в условията на статични цени на жилищата.

Ръст на цените от над 100% за период от седем години е отчетен в най-големите градове на повече от половин дузина европейски страни - Унгария, Чехия, Нидерландия, Португалия, както и в прибалтийските икономики. Стойности между 70% и 100% са отчетени в някои от най-големите градове в Словакия, Словения, но също така в Австрия и Германия. На този фон, ръстът отчетен в София (94%) също изглежда значителен, въпреки че ниското стартово ниво на цените на жилищата в българската столица през 2015 г., може да се разглежда като смекчаващ фактор.