спестявания

Спестяванията на домакинствата в Европа могат да нарастнат до 2,3 трилиона евро през второто тримесечие на 2020 година в резултат на COVID-19 кризата.
На близо 2 милиардa и 19 милиона лева годишно възлизат загубите, които спестяванията на българите търпят само от инфлацията. При официалната статистика (инфлацията за януари 2020 г.
 За последните 10 години обемът на инвестициите на домакинствата в България отбелязва ръст от 250%. За същия период обемът на депозитите се е увеличил със 135%.
 Един от въпросите, които хората си задават рано или късно, е дали ще имат достатъчно пари да живеят комфортно до края на живота си.
Повечето от младите двойки до 35 години у нас харчат всичките си приходи през месеца и не спестяват.
Въпреки очакванията, въведеният данък върху лихви по срочни депозити на физически лица не се отрази върху потребителското поведение на населението и не доведе до сериозна загуба на интерес от страна на домакинствата.
Банкерите очакват спестяванията на населението да продължат да нарастват и през 2013 г., макар и с по-бавни темпове в сравнение с изминалата година.
Появата на по-голям брой оферти за ипотечни кредити с фиксирана лихва, започна да привлича потребителите заради сигурността и лесното планиране на вноските.
Стойността на жилищните имоти, придобити със собствени средства и кредити, намаля с около 3 млрд. лв. до близо 208 млрд. лв. през последното тримесечие на миналата година.
Анализ на УниКредит Булбанк за поведението на домакинствата през третото тримесечие на годината показва, че в отговор на несигурната среда българите предпочитат да спестяват в депозити и се стремят към намаляване на задлъжнялостта си.