fbpx Всеки 10-ти желаещ кредит има лошо кредитно досие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Всеки 10-ти желаещ кредит има лошо кредитно досие

Всеки 10-ти желаещ кредит има лошо кредитно досие

През месец май продължава стабилизирането на пазара на ипотечни кредити, отчетено през последните месеци. Нови оферти с фиксирани лихви за определен период се появиха и през май, и това оформи тенденцията на трайно позициониране на продуктите с фиксирана лихва на пазара на ипотечното кредитиране, коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев.
Разнообразието на фиксирани лихви се увеличава и въпреки че повечето такива предложения са с фиксирана лихва само за първата година, на пазара се появиха и продукти с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито нашият ипотечен пазар не е виждал досега. Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди – от 6.35% до 7.20%. Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите им по кредита. Изборът между продукт с фиксирана лихва или такъв с плаваща лихва за целия срок е много индивидуален и трябва да се прави след добра оценка на всички параметри на двата типа кредити и личните финансови възможности на клиента.

Активизирането на клиентите в търсенето на ипотечни кредити показа и една друга страна на кредитния пазар. Тези от тях, които не са били много стриктни в обслужването на съществуващите си кредити или кредитни карти през последните години, сега остават неприятно изненадани от справките в Централния кредитен регистър, които се правят при всяко подадено искане за кредит. Очакванията, че не е важно да спазваш месечните дати за плащанията си по кредита или че можеш да не внасяш месечните си вноски редовно, а тогава, когато имаш възможност, водят до лоша кредитна история и ограничаване на възможностите за получаване на нови кредити.

Наблюденията на консултантите сочат нарастване на размера на изтеглените кредити през месец май в три от четирите най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Пловдив и Бургас. Това се дължи и на увеличения процент на финансиране на сделките. Миграцията към големите градове и нарастването на населението в тях ще е все по-определяща за процесите в сектора на недвижимите имоти и в бъдеще. Търсенето на жилища в големите градове, където населението се увеличава, няма как да спре. Същевременно, в по-малките населени места, търсенето на жилищно кредитиране ще остава ограничено.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец май е бил 36 860 евро, като в сравнение с предходния месец намалява незначително. Най-активни като потребители на ипотечни кредити остават хората във възраст между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47,3% от всички кредитополучатели.
Разпределението по размер на кредитите сочи намаляване на дела на тези в най-ниския сегмент – от 10 000 до 30 000 евро, които през изминалия месец са били 40,2% от всички спрямо 41,8% през април. За сметка на това леко се повишават дяловете на всички останали с по-големи размери. Най-предпочитани са отново ипотечните заеми между 30 000 и 50 000 евро, чийто дял е 43,9%. След тях се нареждат тези между 10 000 и 30 000 евро, следвани от кредитите в диапазона от 50 000 до 70 000 евро, които са 11,8% от всички. Леко увеличение има включително при кредитите от 70 000 до 90 000 евро – 3,3% при 2,6% през април.

Facebook коментари