fbpx Кои са 5-те банки с най-ниска месечна такса за поддръжка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Кои са 5-те банки с най-ниска месечна такса за поддръжка

60% от банките на пазара начисляват такса в размер на 2,50 лв. месечно, ако е издадена дебитна карта към сметката. 2 банки не начисляват такса за поддръжка. В случаите, когато няма издадена дебитна карта, най-добрите предложения са в границата от 0 до около 3 лв. Анализ на тарифите направен от Иван Стойков, Старши финансов анализатор във финансовия портал MoitePari.bg на банките показва, че почти 80% от тях начисляват такса в размер от 3 до 4 лв. месечно, ако към сметката не е издадена дебитна карта.

Разплащателната сметка е може би един от най-масово използваните банкови продукти. Причините и целите за използването на една разплащателна сметка са най-различни. Разбира се, този продукт не е безплатен и таксите са сред показателите предизвикващи най-голям интерес. 

При откриване на разплащателна сметка банките предлагат възможност към нея да бъде издадена дебитна карта. В зависимост от това и месечната такса за поддръжка е в различен размер.

С издадена дебитна карта

Тук основна роля играе процесът на дигитализация на банковия сектор и преориентиране към безналичните трансакции. Следвайки тези процеси банките полагат усилия и насочват вниманието на своите клиенти към инструменти опосредстващи именно безналичните операции. Един такъв продукт е дебитната карта и част от стимулите да бъдат използвани са по-ниските месечни такси за обслужване на разплащателна сметка, ако към нея има издадена такава карта.

Ето кои са банките с най-ниски месечни такси за поддръжка на сметка с издадена дебитна карта към нея. Сред тях 2 не начисляват такса. Това са Интернешънъл Асет Банк и Ти Би Ай Банк, а при останалите се наблюдава обединяване около 2,50 лв. месечно.

Без издадена дебитна карта

В опита си банките да насочат клиентите да използват дебитни карти те правят ясно видима диференциация по отношение на таксите за поддръжка на сметка. Когато към сметката няма издадена дебитна карта, очаквано таксата е по-висока. Прегледът на условията на банките сочи, че една единствена не начислява такса за поддръжка на разплащателна сметка, ако към нея няма издадена дебитна карта. Това е Ти Би Ай Банк. За разлика от случая, когато има издадена дебитна карта, тук такса в размер на 2,50 лв. има само при една банка - Те-Дже Зираат.  При 5-те банки с най-ниски месечни такси за обслужване на сметка, без дебитна карта към нея се разходите се ограничават в диапазона 0 – 2,90 лв. месечно. При банките извън класацията този месечен разход се фиксира в границите между 3 и 4 лв. месечно.