fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2023-2025 г., която представлява мотивите към законопроекта. Бюджет 2023 е разработен при параметри в рамките на Маастрихтските критерии, с което пра
От средата на 2022 г. динамиката на цените е сред най-важните икономически теми – от начина по който значителната инфлация влияе на домакинските бюджети и покупателната способност до различните мерки за омекотяване на този ефект.
80 % от европейците вярват, че зад фалшифицираните продукти стоят престъпни организации, и считат, че купуването на фалшификати съсипва бизнеса и работните места.
Признаците за завръщане на протекционизма са видни. Наложеният от САЩ Закон за намаляване на инфлацията в началото на тази година сложи край на десетилетията на международен консенсус относно свободната търговия.
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива. Рейтингът на България е подкрепен от силната външна и фискална позиция на страната в сравнение с държавите със същия рейтинг
След въвеждането на строги ограничения върху вноса на украински селскостопански и хранителни продукти в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия в средата на април, Европа се ангажира да подкрепи износа на украински селскостопански храни предвид риска от прекъсване на доставки, инфлацията и жела
Очаква се сериозно понижаване на икономическия растеж в Европа през 2023 година. В Централна и Източна Европа БВП ще бъде с най-значителен спад - едва 0,8% спрямо 4,0 % през 2022 г.
21% ръст на фалитите на глобално ниво и 5% в България за 2023 година прогнозира в доклада застрахователната компания Alllianz Trade. Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 г.
Стабилността и сигурността на банковата институция е най-важният, открояващ се фактор, въз основа на който потребителите правят избор на банка, в която да вложат спестяванията си.
Ръстът на потреблението, покачването на цените и иновативните функционалности в модерните кредитни карти доведоха до значителен ръст от 25% през 2022 г. спрямо 2021 г.