fbpx финанси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

финанси

Aвтомобилният парк в България расте, въпреки последните две години да не бяха особено добри в резултат на КОВИД кризата. Предложения не липсват, избор - също. Един от основните въпроси, преследвайки целта за нов автомобил, е финансирането на покупката. Обичайното решение е финансов лизинг.
Противно на повечето разбирания всеки може да започне с инвестиционни действия, без значение с каква сума разполага в момента. Запомнете едно правило.
60% от банките на пазара начисляват такса в размер на 2,50 лв. месечно, ако е издадена дебитна карта към сметката. 2 банки не начисляват такса за поддръжка. В случаите, когато няма издадена дебитна карта, най-добрите предложения са в границата от 0 до около 3 лв.
София се радва на период на бърз икономически растеж в годините преди пандемията, сочи анализ на ИПИ, публикуван от Столичната агенция за приватизация и инвестиции. Широката периферия на столицата отчита индустриален подем със значимо въздействие върху развитието на целия регион. През 2019 г.
Началото на 2022 година ни отправя нови предизвикателства. Държавата продължава да прилага икономически мерки за запазване на заетостта и подпомагане на фирмите, но за съжаление някои от компаниите изпитват сериозни затруднения при кандидатстването за помощи по т.нар. ковид мерки.
Българската икономика ще продължи да се възстановява плавно, като до края на 2022 година може да се върне на предкризисните нива.
Инвестиция, Да инвестираме! От различни източници напоследък все повече се чува този призив и още повече се препоръчва. Изтъкват се предимства, посочват се ползи, а начините за инвестиране се представят като най-разнообразни. Инвестицията, обаче, може да не е толкова просто начинание.
Кредити за потребление на домакинства През месец октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, спрямо месец по-рано, а на годишна база изменението е минимално, като се отчита повишение с 0,02 пр.п.
Чувствителното повишение на цените на суровините в Централна и Източна Европа оказва значително влияние върху маржовете и инфлацията.
46% от българите са кандидатствали за кредит онлайн през 2021 г. Това показва, че тегленето на кредити през Интернет продължава да е по-предпочитаният подход.