Петко Вълчев

19 Април 2011

Къде да държим парите си?

През последната една година темата за икономическата криза все по-често започна да бъде измествана с тази за икономическото възстановяване и ефектите от мерките на правителствата и централните банки по света. Всичко това има пряко последствие върху стойността на различните класове активи, чрез...