fbpx клиентско изживяване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Дигиталната трансформация в същността си представлява интегрирането на цифровите технологии във всички аспекти на бизнеса. Това радикално променя начина, по който бизнесът функционира и увеличава стойността, която той носи на клиентите си.