fbpx шосе | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Съществено намаление на пътния травматизъм се отчита на територията на област Разград и по някои от най-натоварените пътни трасета в региона.
Повече от половината европейски шофьори считат, че основният риск свързан с управлението на автомобил през лятото е свързан с поведението на другите шофьори на пътя.